SVAZ ÚČETNÍCH ČESKÉ BUDĚJOVICE, z.s.

 

 

Svaz účetních je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeném v roce 1969 v Plzni. 

Nejvýznamnějším úkolem Svazu v současnosti je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese u nás a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. V lednu 1999 byla ustavena Národní účetní rada, která má zejména koordinovat a sjednocovat postup zakladatelů, kterými jsou Svaz účetních, Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze, v této oblasti.

Svaz účetních prosazuje takové uplatnění účetnictví, aby odpovídalo společensko-ekonomickým podmínkám v mezinárodním měřítku a z toho vyplývající postavení účetních a všech ostatních profesí, které sdružuje. Ke splnění svého poslání směřují činnosti jednotlivých jeho organizačních složek – základních organizací, zaměřené především na zvýšení kvalifikace a odborné úrovně účetních a ostatních ekonomických pracovníků.

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting