Semináře pro rok 2022

přehled seminářu pro rok 2022 ke stažení (aktualizace 20.1.2022)

  (Semináře 02.2022 *doc)  ( Semináře 02.2022 *pdf)


UPOZORNĚNÍ: Platby, na naše pořádané odborné semináře, zasílejte na nový bankovní účet.

RaiffeisenBank, a.s.  č.ú:   4175358379/5500


Prezenční semináře

Kapacita přednáškového sálu bude  omezena a to  z důvodu zachování

stanoveného odstupu, mezi jednotlivými posluchači. 

V případě, že bude nadále platit nařízení povinného nošení roušek či ústenek,

prosíme o dodržení tohoto nařízení a to před vstupem do přednáškového sálu !!

3.2.2022  9.00 – 13.30 hod.  /v.s. 20220203/

 

Průvodce daňovým přiznáním pro právnické osoby za rok 2021

 

     ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Cílem semináře je seznámit podrobně účastníky s procesem sestavení daňového přiznání právnických osob za rok 2021 a to v návaznosti na účetní závěrku.

 

Postupa princip transformace výsledku hospodaření na základ daně z příjmů

Položky zvyšující a snižující základ daně podle § 23 ZDP

Daňové a nedaňové náklady

Daňové odpisy, opravné položky a rezervy oproti účetním odpisům, OP a rezervám

Odčitatelné položky

Slevy na dani

Výpočet daňové povinnosti

Zálohy na další období – výpočet a termíny

Daňové dopady mimořádných opatření z roku 2020 a 2021 do účetnictví a daně z příjmů ( např. zpětné uplatnění daňové ztráty, programy Antivirus a další specifika v daních, která reagovala na mimořádná opatření, spojená s pandemií COVID – 19 )   

Nejdůležitější informace o změnách v účetnictví a dani z příjmů od 1.1. 2022.

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku.

 

cena  pro členy SÚ   1.200,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

 

 

 

4.2.2022  9.00 – 13.30 hod.  /v.s. 20220204/

 

  DPH v roce 2022

   ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Výklad bude zaměřen především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH od roku 2022 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy i také s dalšími případnými změnami plánovanými pro rok 2022

Výklad bude zaměřen zejména na:

 

Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH

Vymezení základních pojmů, včetně nových pojmů, se zaměřením na nové pojmy související s elektronickým obchodováním

Uplatnění DPH při prodeji zboží na dálku

Sazby daně v roce 2021 a 2022

Přiznávání daně při dovozu zboží ze třetích zemí

Osvobození od daně při dovozu zboží

Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží

Přiznávání daně při dovozu zboží nízké hodnoty , včetně zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a dovozního režimu

Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a při vývozu zboží

Dodání zboží do Velké Británie a z Velké Británie, vracení DPH ve vztahu k Velké Británii

Změny zvláštního režimu pro cestovní službu od 1. 1. 2022

Aktuální problémy při správě DPH v tuzemsku

 

Rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS)

Aktuálně platná mimořádná opatření MF v souvislosti s COVID-19.

 

Účastníci semináře obdrží písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Václav BENDA, BVO.CZ s.r.o. Praha, expert a specialista  na problematiku DPH,

 

cena  pro členy  SÚ   1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní      1.800,-Kč ( vč. 21 % DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

    On line semináře

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ

          

Meeting se uskuteční prostřednictvím služby Zoom Meeting. Pro připojení je potřebné, aby byl :

 

Nainstalován tzv. Zoom client for Meetings zde   https: //zoom.us/download  – první Download odkaz. Používání  ZoomMeeting je pro Vás zdarma.

Spustil stáhnutý program Zoom Client a kliknout na modré tlačítko Join, ( přidat se k meetingu/setkání ).

 

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte 24 hodin před konáním semináře.

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.