Semináře pro rok 2019

přehled seminářu pro rok 2019 ke stažení (aktualizace 26.11.2019)

  (Seminářě 12.11.-3.12.2019 *doc)  (Seminářě 12.11.-3.12.2019 *pdf)


 

                                                              Legislativa-daně,účetnictví ke stažení         (Legislativa-daně,učetnictví)

 

 

 

 

12.11.2019  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20191112/

 

Změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1. 2020, aneb co musí znát mzdová účetní v novém roce

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a další ekonomické pracovníky

 

Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2020

 

Změny v zákoně o daních z příjmů – návrh změn, případně změny pro rok 2020, upozornění na změny účinné od 1.5. 2019 – dopad na povinnost podat DP ( souběh zálohových daní v období od 1.1. 2019 do 30.4. 2019 ), náležitosti mzdového listu

 

Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení – změny v zákoně č. 187/2006 Sb., nové redukční hranice pro rok 2020, maximální vyměřovací základ v roce 2020, další parametrické změny, dobrovolná účast na důchodovém pojištění

 

Změny ve zdravotním pojištění – odpočet u poživatelů invalidních důchodců v roce 2020 a podmínky pro uplatnění, minimální vyměřovací základ, odvod pojistného u OSVČ,OBZP, pojištěnci státu

 

Změny v oblasti srážek ze mzdy – nezabavitelná částka v roce 2020, limit, nad kterým je mzda zabavitelná bez omezení ( od 1.6. 2019 a od 1.1. 2020 ), vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy, posuzování vyživovaných dětí v souvislosti se srážkami ze mzdy včetně insolvenční srážky, souběh exekuce a dohody o srážce ze mzdy

 

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS započítávání osob se zdravotním postižením a prokazování těchto skutečností, povinná elektronická evidence o náhradním plnění, objem náhradního plnění u zaměstnavatele, který je zaměstnavatelem na chráněném trhu práce od 1. 1.2018 jen 28 násobek

 

Elektronická neschopenka – povinnosti lékařů, povinnosti zaměstnavatelů, postup při vzniku DPN, trvání a ukončení DPN

 

Změny v rodičovském příspěvku od roku 2020

 

Vše o dovolené – stanovení nároku na dovolenou, krácení dovolené, převody zůstatků dovolené, povinnosti zaměstnavatele určit čerpání dovolené, atd.

 

Další aktuální změny k datu konání semináře

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Růžena KLÍMOVÁ, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka pro oblast personální agendy, Praha

 

cena  pro členy SÚ      1.200,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní        1.500,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

18.11.2019  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20191118/

 

Změny v daňových zákonech ve druhém pololetí roku 2019 a 2020

 

“ KD SLAVIE „ Č. Budějovice

Cílem aktuálního semináře je představení změn zákonů přijatých ve 2.pololetí 2019 a pro rok 2020.

 

Zákon o evidenci tržeb – novela 256/2019 Sb. – účinnost : 1.11. 2019 !! část k 1.2. 2020 a k 1.5. 2020

 

Novela zákona zveřejněná ve Sbírce zákonů v říjnu 2019 pod číslem 256/2019 Sb.

 

Vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery

 

Zavedení evidence ve zvláštním režimu pro poskytovatele zdravotních služeb a poplatníky s evidovanými příjmy do 600 000,- Kč – nezbytné podmínky !!!

 

Další tržby vyloučené z povinné evidence tržeb

 

Nový pojem – blok účtenek

 

DIČ uvádí osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo

 

Spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny – sloučeno dohromady

 

Změna v zákone o DPH – nová skupina služeb d s 10% sazbou DPH a přeřazení některého zboží do 10% sazby DPH jako součást novely EET

 

Informace GFŘ vydané v průběhu 2.pololetí 2019:

 

Informace GFŘ k uplatňování poukazů

Nespolehlivá osoba DPH

Zaokrouhlování po 1.10. 2019 – kontroverzní informace vydaná 14.10.2019 ohledně zaokrouhlování daňových dokladů

 

Další změny v zákonech v prvním pololetí 2019 – shrnutí změn v zákonech vydaných ve Sbírce zákonů 27.3. 2019 pod číslem 80/2019 Sb.

-DPH, daně z příjmů, daňový řád, správa daní, se zaměřením na důležité změny v DPH a další

 

Transpozice směrnice o harmonizaci a zjednodušení některých pravidel v systému DPH pro obchod mezi členskými státy – rozsáhlá novela DPH upravující dodání zboží v rámci EU, součástí novely je i zvýšení daně z převodu nemovitých věcí a spotřebních daní – sněmovní tisk 572

 

Projekt MF ČR „MOJE DANĚ“ – novela  Daňového řádu, zákona a úpravy v zákoně o DPH jako „ první vlaštovka“ nového projektu – již v poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk 580

 

Živnostenský balíček – informace o tzv. paušální dani od roku 2021

 

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ

certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

19.11.2019  9.00 –13.30 hod.  /v.s. 20191119/

 

Změny zákona DPH v roce 2020

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

Výklad bude zaměřen  především na aktuální problémy při uplatňování DPH a změny v uplatňování DPH pro rok 2020 a další praktické problémy spojené s uplatňováním zákona o DPH podle aktuální právní úpravy.

 

Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH

 

Aktuální změny ve vymezení základních pojmů

 

Místo plnění při dodání zboží, pořízení zboží z jiného členského státu a změny pro rok 2020

 

Uplatňování DPH u jednoúčelových a víceúčelových poukazů ve vazbě na informaci GFŘ

 

Aktuální pravidla pro dodání zboží v řetězci od 1.1. 2020

Aktuální pravidla pro dodání zboží v režimu skladu ( call-off stock ) od 1.1. 2020

 

Základ a výpočet daně a opravy základu daně dle aktuální legislativy

 

Sazby daně a změny pro rok 2020 ve vazbě na novelu zákona o evidenci tržeb

 

Prokázání osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a změny od 1.1. 2020

 

Nárok na odpočet daně v roce 2020

 

Změny zvláštního režimu pro cestovní službu

 

Režim přenesení daňové povinnosti v roce 2020

 

Správa daně v tuzemsku a změny v roce 2020 ve vazbě na novelu daňového řádu

 

Aktuální problémy při podávání daňových přiznání, kontrolních a souhrnných hlášení

 

Účastníci semináře obdrží písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Václav BENDA, BVO.CZ s.r.o. Praha, expert a specialista  na problematiku DPH,

 

cena  pro členy     1.200,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní      1.500,-Kč ( vč. 21 % DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

  

3.12.20199.00 –13.00 hod./v.s. 20191203/

Účetní závěrka roku 2019 pro podnikatele, inventarizace, příprava podkladů pro daňové přiznání

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

 

Účetní závěrka

Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínu pro jednotlivé povinnosti spojené s účetní závěrkou

 

Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, účtování o inventarizačních rozdílech

Inventarizace z pohledu DPH – pokyn GFŘ na základě novely zákona o DPH

Závěrkové práce – časové rozlišení , dohadné položky, opravné položky účetní a daňové, účetní a daňové odpisy, účtování o rezervách, účtování o dotacích, účtování darů, účtování o zásobách, účtování u aktivace a zásob vytvořených vlastní činností, kursové rozdíly, účtování o reálné hodnotě, účtování o odložené a splatné dani atd.

Účetní závěrka – sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek

Nové přílohy- účetní závěrky podle jednotlivých kategorií ÚJ

Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou

 

Nový zákon ú účetnictví – seznámení účastníků s aktuálním návrhem koncepce zákona o účetnictví

 

Příprava podkladů pro DPPO:

Časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu – daňově neuznatelné náklady – vyloučené výnosy – položky zvyšující a snižující základ daně – daňové odpisy – paušální výdaj na auto – daňové opravné položky – daňové rezervy – stanovení základu daně – položky odčitatelné od základu daně – slevy na dani – uplatnění ztrát minulých období – zálohy na další období

 

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ.

certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.