Semináře pro rok 2021

přehled seminářu pro rok 2021 ke stažení (aktualizace 2.9.2021)

  (On-line Semináře 13.9_16.9.2021 *doc)  (On-line Semináře 13.9_16.9.2021 *pdf)

  (Prezenční Semináře 21.9_1.10.2021 *doc)  (Prezenční Semináře 21.9_1.10.2021 *pdf)

 

UPOZORNĚNÍ: Platby, na naše pořádané odborné semináře, zasílejte na nový bankovní účet.

RaiffeisenBank, a.s.  č.ú:   4175358379/5500

 

On-line  semináře - 13.9, 14.9 a 16.9.2021

Prezenční semináře - 21.9 a 1.10.2021

 

On - line  semináře

Přihlášku zašlete nejpozději do 10.9. 2021 do 10.00 hodiny.

Pro komunikaci on-line, musí mít Váš počítač reproduktory nebo sluchátka. 

Nezbytnou součástí přihlášky, musí být Vaše aktuální mailová adresa a číslo telefonu !!! 

V případě pomoci, při instalaci in-line připojení, uveďte svůj požadavek v přihlášce.

13.9.2021  9.00 – cca 14.00 hod.  /v.s. 20210913/

 

Novinky v daních a účetnictví pro rok 2021

 

    ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Aktuální přehled všech novinek v oblasti daní a účetnictví za první tři čtvrtletí roku 2021. Program bude doplněn dalšími body podle aktuálního stavu legislativy a to k datu konání semináře.

 

PROGRAM:

 

Aktuální přehled „coronavirových“ opatření - informace v gesci MF a dalších ministerstvech, základní informace o zákoně o zaměstnanosti (kurzarbeit ) a další

 

Přehled novel zákona o daních z příjmů aktuálně platných

 

Novela zákona o DPH – včetně aktuálních změn s účinností od 1.7. 2021 ( rozšíření režimu jednoho správního místa – OSS, elektronická rozhraní, prodej zboží na dálku a další – zatím na základě platné Směrnice EU a Informace GFŘ – novela vrácena Senátem do PS ) navazující na změny účinné od 1.9. 2020  (řetězové obchody, prokazování dopravy a další

Změny účinné od 1.1. 2021 v oblasti nájmu, včetně informace GFŘ

Informace o nové Příloze v rámci registrace k DPH

Ukončení „covidových“ úlev v rámci DPH

Aktuální judikáty NSS v oblasti ručení za DPH a provozování Airnbn

 

Novela zákona o účetnictví platná od 1.1. 2021 – dopad do daňových přiznání za rok 2021 a informace o postupu prací na novém zákoně o účetnictví.

 

Aktuální informace z GFŘ a MF – nové informace zveřejněné ve Finančním zpravodajích další posun termínu osvobození respirátorů, závěry z jednání KV KDP s GFŘ a další důležité informace.

 

Účastníci obdrží písemný materiál.

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku.

Cena  pro členy SÚ   1.800,-Kč ( vč. 21% DPH )        

Cena  pro ostatní      2.000,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

 

 

14.9.2021  9.00 – cca 14.00 hod.   /v.s. 20210914/

 

Srážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot v praxi roku 2021

 

   ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Na praktických příkladech si procvičíte problematiku srážek ze mzdy, jak postupovat v případě exekuce či osobního bankrotu zaměstnance. Lektorka vás upozorní na nejčastější chyby při provádění exekučních srážek.

 1. Právní předpisy upravující postup při provádění srážek ze mzdy
  - příjmy, z nichž se srážky provádějí
  - čistá mzda, srážky bez souhlasu zaměstnance a se souhlasem zaměstnance (dohoda uzavřená podle § 2045 OZ)
  - srážky přednostní a nepřednostní
  - pořadí srážek
  - nezabavitelné částky, plně zabavitelná část mzdy
  - jediný plátce příjmu, několik souběžných plátců příjmu
  - postup při provádění srážek ze mzdy
  - příslušenství ke srážce
  - povinnosti plátce příjmu
  - souběh exekucí
  - sankce při porušení povinností
  - úroky z prodlení
  - doručování exekučních titulů do datových schránek
  - exekuce a dočasná pracovní neschopnost
  - exekuce na mzdu a výplata odstupného – zákon č. 191/2020 Sb.
  2. Postup při exekuci v případě změny plátce
  - zaměstnavatel versus OSSZ, insolvenční zákon a osobní bankrot
  - podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení
  - zahájení insolvenčního řízení
  - rozhodnutí o úpadku
  - rozhodnutí o oddlužení schválením splátkového kalendáře
  - oddlužení zpeněžením majetkové podstaty
  - nepatrný konkurz a postup zaměstnavatele.
  3. Postup zaměstnavatele v případě insolvence zaměstnance
  - výše nezabavitelné částky v případě insolvence
  - postup v případě deponovaných částek na účtu zaměstnavatele
  - povinnosti dlužníka
  - pohledávky za podstatou
  - pohledávky postavené na roveň pohledávkám za podstatou (výživné)
  4. Součinnost zaměstnavatele vůči insolvenčním správcům, exekutorům, soudům v souvislosti s GDPR
  - exekuce dle § 312 OSŘ přikázáním jiné peněžité pohledávky – zabavení daňového bonusu

Přednáší: Ing. Růžena KLÍMOVÁ, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agentury Praha

 

Cena  pro členy SÚ   1.800,-Kč ( vč. 21% DPH )        

Cena  pro ostatní      2.000,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

 

 

16.9.2021  9.00 – cca 15.00 hod.  /v.s. 20210916/

 

Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé účetní  v praxi roku 2021

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

Cíl semináře: Uplatňování DPH v praxi plátců – podnikatelských subjektů, praktickou a srozumitelnou formou včetně ukázek přijatých i vydaných daňových dokladů, uplatnění DPH z nich do přiznání, případně kontrolního či souhrnného hlášení v kontextu úpravy roku 2021

Cílová skupina: Začínající či mírně pokročilé účetní, které začínají s uplatňováním DPH, případně fakturantky.

Obsah:

 • Subjekty a jejich vymezení – osoba nepovinná k dani, neplátce, identifikovaná osoba, plátce
 • Základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací schopnost respektive vazby na daňovou povinnost
 • Dlouhodobý majetek v DPH
 • Obchodní majetek v DPH
 • Náležitosti daňových dokladů
 • Uplatňování daně z tuzemských transakcí
 • Nárok na odpočet DPH
 • Režim jednoho správního místa a jeho rozšíření od 1.7.2021
 • Zahraniční zbožové transakce
 • Zahraniční službové transakce
 • Přiznání k DPH
 • Kontrolní hlášení
 • Souhrnné hlášení
 • Opravy základu daně, opravné daňové doklady
 • Daňové přiznání – jeho analýza, podání přiznání, placení daně

 Přednáší: Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na přeshraniční obchod a lektor specializovaných kurzů z oblasti managementu a    podnikové ekonomiky

Cena  pro členy SÚ   1.800,-Kč      ( vč. 21% DPH )        

Cena  pro ostatní      2.000,-Kč      ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

 

Prezenční semináře

Kapacita přednáškového sálu bude  omezena a to  z důvodu zachování

stanoveného odstupu, mezi jednotlivými posluchači. 

V případě, že bude nadále platit nařízení povinného nošení roušek či ústenek,

prosíme o dodržení tohoto nařízení a to před vstupem do přednáškového sálu !!

                 21.9.2021  9.00 – cca 13.00 hod   /v.s. 20210921/

 

Majetek z pohledu účetního a daňového, dle platné legislativy pro rok 2021

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Na základě novely zákona o daních z příjmů, došlo k podstatným změnám u problematiky majetku, především v zákoně o daních z příjmů, se kterými se setkáváme.

 

PROGRAM:

 

Dlouhodobý majetek podle zákona o účetnictví

 

Oceňování hmotného a nehmotného majetku dle účetnictví.

Český účetní standart dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

Odpisy účetní

Metoda komponentního odepisování versus rezervy na opravy hmotného majetku, zbytková hodnota – příklady

Technické zhodnocení majetku – rekonstrukce, modernizace, přístavby, nástavby a stavební úpravy nemovitého majetku, opravy kontra technické zhodnocení, technické zhodnocení dle vyhlášky 500/2002 Sb. oproti zákonu o daních z příjmů

Opravy a udržování majetku vlastního a opravy a udržování  majetku pronajatého ( propachtovaného)

Inventarizace majetku – lhůty, provádění, inventarizační soupisy, druhy, inventur, povinnosti vyplývající ze zákona o UCT a vyhlášky 270/2010 Sb.

Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o daních z příjmů – změny od 1.1. 2021

( novela 609/2020 Sb. zákona o daních z příjmů)

Oceňování majetku dle ZDP, rozdíly oproti účetnictví

Zvýšení PC pro hmotný majetek a technické zhodnocení na 80 tis. Kč

Zrušení kategorie nehmotného majetku

Mimořádné odpisy pro 1. a 2 odpisovou skupinu zpětně i pro rok 2020

Majetek vyloučený z odpisování

Paušál na auto a vazbu na DPH, příklady využití

Změny v leasingu v návaznosti na změny u HM

Pokyn D-22 – výklad GFŘ zákona o daních z příjmů

Tvorba daňových rezerv dle zákona o rezervách

 

Dlouhodobý majetek z hlediska zákona o DPH – dopad novely 609/2020 Sb.

Změny u hmotného majetku

Změny u pronájmu od 1.1. 2021  ( novela 80/2019 Sb.)

 

Informace GFŘ k výše uvedené problematice DPH včetně pohledu DPH na inventarizaci majetku

 

Účastníci obdrží písemný materiál.

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku.

 

Cena  pro členy SÚ   1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )        

Cena  pro ostatní      1.700,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

 

 

 

 

 

1.10.2021  9.00 – 13.00 hod.  /v.s. 20211001/

 

Novinky v daních a účetnictví pro rok 2021

 

    ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Aktuální přehled všech novinek v oblasti daní a účetnictví za první tři čtvrtletí roku 2021. Program bude doplněn dalšími body podle aktuálního stavu legislativy a to k datu konání semináře.

 

PROGRAM:

 

Aktuální přehled „coronavirových“ opatření - informace v gesci MF a dalších ministerstvech, základní informace o zákoně o zaměstnanosti (kurzarbeit ) a další

 

Přehled novel zákona o daních z příjmů aktuálně platných

 

Novela zákona o DPH – včetně aktuálních změn s účinností od 1.7. 2021 ( rozšíření režimu jednoho správního místa – OSS, elektronická rozhraní, prodej zboží na dálku a další – zatím na základě platné Směrnice EU a Informace GFŘ – novela vrácena Senátem do PS ) navazující na změny účinné od 1.9. 2020  (řetězové obchody, prokazování dopravy a další

Změny účinné od 1.1. 2021 v oblasti nájmu, včetně informace GFŘ

Informace o nové Příloze v rámci registrace k DPH

Ukončení „covidových“ úlev v rámci DPH

Aktuální judikáty NSS v oblasti ručení za DPH a provozování Airnbn

 

Novela zákona o účetnictví platná od 1.1. 2021 – dopad do daňových přiznání za rok 2021 a informace o postupu prací na novém zákoně o účetnictví.

 

Aktuální informace z GFŘ a MF – nové informace zveřejněné ve Finančním zpravodajích další posun termínu osvobození respirátorů, závěry z jednání KV KDP s GFŘ a další důležité informace.

 

Účastníci obdrží písemný materiál.

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku.

Cena  pro členy SÚ   1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )        

Cena  pro ostatní      1.700,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.