Semináře pro rok 2024

přehled seminářu pro rok 2024 ke stažení (aktualizace 19.1.2024)

(PREZENČNÍ_Semináře 02.2024 *doc)  (PREZENČNÍ_ Semináře 02.2024 *pdf)

 (ON LINE_Semináře 01.2024 *doc)  (ON LINE_ Semináře 01.2024 *pdf)


Prezenční semináře

 

26.1.2024  9.00 – cca 13.00 hod.

/v.s. 20240126/

 

Novinky v daních  a účetnictví od 1.1. 2024

 

       ( prezentace od 8.30 hodin )

 

 

Vládní daňový balíček opatření na snížení deficitu rozpočtu od 1.1. 2024

Informace o opatřeních vlády v účetnictví, daňové oblasti, oblasti působnosti MPSV a dalších tezortů od 1.1. 2024, např.

 

-zavedení funkční měny v účetnictví a další změny v oblasti povinných zpráv

-změny v zákoně o daních z příjmů:

-zastropování benefitů

-zvýšení sazby daně u PO

-snížení stropu pro zdanění 23% u FO

-možnost nezdanění nerealizovaných kurzových rozdílů

-zastropování PC u vozidel na 2 mil. a dopad do Odpisů

-zrušení některýcg slev na dani

-další aktuální změny

 

Změny v zákoně o dani z přidané hodnoty

-sjednocení snížené sazby DPH na 12% a přehled  zboží a služeb se sníženou sazbou

-dopad zastropování PC u vozidel do DPH

Změny v dalších zákonech

-zvýšení odvodu sociálního pojištění a záloh u OSVČ a dopad paušální daně

-zvýšení spotřební daně z lihu a tabákových výrobků

-zvýšení daně z věcí nemovitých

-další aktuální změny

 

Přehled platných změn v zákoně o daních z příjmů pro rok 2024 , přijatých v minulých obdobích

Novela zákona o DPH – EU od 1.1.2024

Aktuální informace z oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí

Změny u DPP a DPČ od 1.1. 2024 a od 1.7. 2024, další aktuální změny

Zálohy OSVČ na sociální a zdravotní pojištění na rok 2024

Zahraniční a tuzemské stravné od 1.1. 2024  

Informace GFŘ a MF ČR , informace GFŘ zvěřejněné v průběhu roku 2023, zveřejněné důležité informace ve Finančních zpracodajích a ze zápisů z jedníní Komory daňových poradců s GFŘ a další 

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ  certifikovaná účetní, člen Hlavního výboru Svazu účetních ČR,  lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.800,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

2.2.2024  9.00 – cca 13.00 hod.

/v.s. 20240202/

 

Uplatňování DPH  v roce 2024

 ( prezentace od 8.30 hodin )

 

 

Výklad bude zaměřen zejména na změny zákona o DPH od 1.1. 2024 a další aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2024.

Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH

Sazby daně se zaměřením na změny od 1.1. 2024

Osvobození od daně s nárokem na odpočet daně při dodání knih od 1.1. 2024

Navazující dopady změn sazeb při vyúčtování záloh, opravě základu daně a opravě výše daně

Stanovení dne uskutečnění zdanitelného plnění při dodání energií a u vodného a stočného

Osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí a změny od 1.1. 2024 ve vazbě na nový stavební zákon

Odpočet daně a omezení odpočtu daně u vybraných osobních automobilů od 1.1. 2024

Správa daně v tuzemsku a její specifika

Podávání daňových přiznání a kontrolního hlášení v roce 2024 – aktuální výklad

Evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích od 1.1. 2024

 

 

Účastníci semináře obdrží písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Václav BENDA, BVO.CZ s.r.o. Praha, expert a specialista  na problematiku DPH,

 

cena  pro členy  SÚ   1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní      1.800,-Kč ( vč. 21 % DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

 

9.2.2024  9.00 – cca 13.00 hod.

/v.s. 20240209/

 

Aktuální výklad transpoziční novely zákoníku práce platná od 1.1. 2024

První zkušenosti z aplikace s praktickými příklady řešení – s důrazem na změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr, výkonu práce na dálku a právní úpravy dovolené zaměstnancův četně další novely ZP k 1. lednu 2024

 ( prezentace od 8.30 hodin )

 

 

 

Program semináře se bude věnovat aktuálním otázkám a praktickým řešením aplikace novelou dotčených ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů s důrazem na problematiku dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr ( DPP,DPČ), výkonu práce na dálku a komplexní právní úpravu dovolené k 1.lednu 2024

 

1.Transpozice směrnic Evropského parlamentu a rady (EU) – stručně

 

2.Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům-stručně

 

3.Zásadní změny v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr – podrobně

 

4.Komplexní právní úprava dovolené včetně dohod – podrobně

 

5.Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců-stručně

 

6.Výkon práce „na dálku“ a náhrada výdajů s ní spojených – podrobně

 

7.Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a naopak – stručně

 

8.Doprovodné legislativně technické a věcné změny – přehledně

 

Kromě výše uvedeného bude vysvětlena změna právní úpravy uvolňování zaměstnanců na tábory dětí a mládeže a na obdobné sportovní akce s účinností od1. 1. 2024 novelou § 203 odst.2 písm.h ) a § 203 ZP zákonem č. 321/2023 Sb. Budou také prezentovány změny pracovně právní úpravy vyplívající ze zákonů č. 408/2023 Sb a č. 413/2023 Sb., které byly publikovány ve Sbírce zákonů v samém závěru roku 2023

 

 

Přednáší: Mgr. Zdeněk SCHMIED, MPSV ČR, odborník na pracovní právo, spoluautor novely zákoníku práce

 

cena  pro členy SÚ      1.400,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní         1.700,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

12.2.2024  9.00 – cca 13.00 hod.

/v.s. 20240212/

 

Legislativní předpisy, které mění zdaňování mezd v roce 2024

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

 

 

Konsolidační balíček č. 349/2023 Sb. a novela zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a podporou zajištění na stáří ( sněmovní tisk 474 )

Zaměstnanecké benefity

Příspěvky na stravování

Vozidlo k používání pro služební cesty i soukromé účely

Slevy na dani a nezdanitelné částky

Plátcovy pokladny

Dohody o provedení práce

Oznámení o příjmech plynoucí do zahraničí

Home office

Danově podporované produkty spoření na stáří

Zaměstnanecké akcie

Roční zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za rok 2023

Žádost o provedení ročního zúčtování

Nezdanitelné části základu daně ( dary, odečet úroků z úvěrů, odpočet příspěvků na doplňkové, penzijní a životní pojištění, příspěvky odborům, zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání )

Slevy na dani ( na manželku, na invalidní důchod, na ZTP/P, na zastavenou exekuci)

Daňové zvýhodnění na vyživované děti

Výsledek ročního zúčtování

 

Přednáší Ing. Jana ROHLÍKOVÁ - vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob, Finanční úřad pro Jihočeský kraj České Budějovice

  

cena  pro členy SÚ   1.500,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.800,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

 

    On line semináře

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ

          

Meeting se uskuteční prostřednictvím služby Zoom Meeting. Pro připojení je potřebné, aby byl : 

Nainstalován tzv. Zoom client for Meetings zde   https: //zoom.us/download  – první Download odkaz.

Používání  ZoomMeeting je pro Vás zdarma.

Spustil stáhnutý program Zoom Client a kliknout na modré tlačítko Join, ( přidat se k meetingu/setkání ). 

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte 24 hodin před konáním semináře.

9.1.2024  9.00 – cca 12.30 hod.

/v.s. 20240109/

 

Změny pracovních dohod po novele zákoníku práce od 1.1. 2024

 

               ( prezentace od 8.45 hodin )

 

Komu je školení určeno:
Školení je vhodné pro personalisty, mzdové a daňové účetní, vedoucí pracovníky a advokáty

Program školení:
Dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zásadně dotkla poslední novela zákoníku práce provedená zákonem č. 281/2023 Sb. Změna právní úpravy je účinná od 1. 10. 2023, částečně od 1. 1. 2024.
Cílem semináře je seznámit účastníky s novou právní úpravou, osvětlit základní změny právní úpravy a vysvětlil důvody přijatých změn. Pozornost bude věnována rovněž novinkám vyplývajícím z právě přijímaného „konsolidačního balíčku“, který nově uloží zaměstnavatelům povinnost registrovat dohody o provedení práce a změní systém povinných odvodů ve vztahu k těmto dohodám. Rozebrána bude rovněž dosavadní judikatura Nejvyššího soudu týkající se právní regulace dohod.

1. Rozvrhování pracovní doby dohodářů
2. Změny v překážkách v práci a odměňování u dohod
3. Žádost o uzavření pracovního poměru
4. Právo na odůvodnění výpovědi dohody
5. Dovolená a její výpočet
6. Povinnost registrace dohod o provedení práce
7. Systém povinných odvodů
8. Judikatura Nejvyššího soudu týkající se dohod

 

Přednáší: JUDr. Petr PODRAZIL, PhD., garant oboru pracovního práva na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

cena  pro členy  SÚ   2.200,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       2.400,-Kč ( vč. 21 % DPH)

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

12.1.2024  9.00 – cca 14.00 hod.

/v.s. 20240112/

 

Daň silniční a daň z nemovitostí – v praxi roku 2023 a změny pro rok 2024

 

        ( prezentace od 8.30 hodin )

 

 1. Daň silniční:
  1.1 Zcela nové pojetí silniční daně od roku 2022
  1.2 Novela zákona účinná od 1. 1. 2024 
  - která vozidla od roku 2023 podléhají dani silniční
  - kdo je nově poplatníkem silniční daně
  - jaká vozidla jsou od daně osvobozena
  - jak vyplnit, spočítat a podat daňové přiznání za rok 2023

  2. Daň z nemovitých věcí - Rozsáhlá novela zákona účinná od 1. 1. 2024:
  - jaké pozemky a stavby jsou nově předmětem daně
  - kdo je poplatníkem daně z pozemků a kdo daně ze staveb
  - nové sazby daně a nový výpočet daně od 1. 1. 2024
  - jaké jsou možnosti osvobození od daně
  - jak správně vyplnit nový tiskopis daňového přiznání platný od 1. 1. 2024

 

Přednáší: Ing. Petr ROSŮLEK, ředitel odboru majetkových daní FÚ pro Královehradecký kraj

 

cena  pro členy  SÚ   2.400,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       2.600,-Kč ( vč. 21 % DPH)

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

15.1.2024  9.00 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20240115/

 

Uplatňování DPH v roce 2024

 

      ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Cíl semináře: Seminář reaguje na změny v DPH účinné od 1.1.2024 včetně aktuálních problémů v aplikaci předchozích novel ZDPH.

Pro koho je seminář určen: Finanční účetní a další zájemce o uplatňování daně z přidané hodnoty

Obsah:
- Přehled změn účinných od 1.1.2024 dle stavu ve Sbírce zákonů k 1.1.2024 – změny v sazbách DPH a přesun plnění mezi nimi, uplatnění DPH u záloh přijatých v roce 2023 a vyúčtovaných v roce 2024, omezení odpočtu DPH u automobilů kategorie M
- Unijní obchod se zbožím – speciality ve smluvních podmínkách (množstevní bonus – přímý, nepřímý, skonto a další). E-commerce – aplikační problémy.
- Oprava základu daně dle § 42,43, 46. Časové souvislosti ve vazbě na opravné daňové doklady
- Dlouhodobý majetek v DPH a úprava odpočtu dle paragrafu 78, vyrovnání odpočtu u zásob dle § 77 ZDPH. Aplikace výsledků inventarizace
- Nájem nemovité věci po změnách od 1.7.2023
- Dodání nemovité věci v DPH. Novela ZDPH účinná od 1.7.2023 – změny vynucené novým stavebním zákonem. Nová Metodická informace k uplatňování DPH u nemovitostí.
- Tuzemské přenesení daňové povinnosti dle § 92 – aplikační problémy
- Konec roku v DPH
- Zaměstnanecké benefity a jejich promítnutí v DPH
- Cizí měny na přijatých a vydaných daňových dokladech a DPH
 

Přednáší: Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na DPH a přeshraniční obchod

 

cena  pro členy  SÚ   2.400,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       2.600,-Kč ( vč. 21 % DPH)

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

23.1.2024  8.30 – cca 13.00 hod.

/v.s. 20240123/

 

FKSP a sociální fondy po zásadní změně právní úpravy od 1.1. 2024

 

               ( prezentace od 8.00 hodin )

 

Cíl školení: Výklad právní úpravy Fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálních fondů pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích, obcích atd.

Program:
FKSP a sociální fondy po zásadní změně právní úpravy od 1.1.2024
- používání fondů a jejich účel
- tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
- fondy dle specifikace: organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje atd.
- způsob čerpání fondů
- zdaňování prostředků fondů daní z příjmů ze závislé činnosti a případné změny
- odborové organizace a jejich spolurozhodování
- co lze a nelze z fondů hradit
- příspěvky na závodní stravování, rekreaci, kulturní a sportovní činnost, půjčky, odměny, pracovní a životní výročí, atd.
- vazba na související právní předpisy a jejich změny (např. zákoník práce)

 

Přednáší: Ing. Martin ŠABO, ředitel odboru 73 , Ministerstvo financi ČR

 

cena  pro členy  SÚ   2.200,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       2.400,-Kč ( vč. 21 % DPH)

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

29.1.2024  9.00 – cca 14.00 hod.

/v.s. 20240129/

 

Daň z příjmů ze závislé činnosti – roční zúčtování za rok 2023 a změny v roce 2024

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Cílem semináře je poskytnout účastníkům nejnovější informace o zdaňování příjmů ze závislé činnosti v roce 2024 a zaměřit se také na roční zúčtování za rok 2023. Přednáška se zaměří především na dopad konsolidačního balíčku:

Program školení:
- Zdanění příjmů srážkovou daní
- Zdanění příspěvků na stravování včetně dopadů do nákladů
- Nové pojetí osvobozených příjmů
- Zdaňování benefitů
- Osvobození příjmů při vytváření pracovních podmínek
- Zrušené či omezené slevy - manželka, školkovné, ...
- Zrušení plátcových pokladen
- Změny u nezdanitelných částek
- Použití vozidel a jejich dodanění
- Další novinky a výklady k nim

 

Přednáší: Ing. Ondřej VAŠÁTKO, ředitel Finančního úřadu pro Pardubický kraj

 

cena  pro členy  SÚ   2.500,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní       2.700,-Kč ( vč. 21 % DPH)

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.