Semináře pro rok 2018

  přehled seminářu pro rok 2018 ke stažení (aktualizace 9.4.2018)

  (Seminář 3.5_8.6.2018 *doc)  (Seminář 3.5._8.6.2018 *pdf)
 

                                                                         

 POZOR: změna místa konání semináře – původně v DK METROPOL !!!

3.5. 2018  8.45 –13.45 hod.  /v.s. 20180305/

 Ochrana osobních údajů ( GDPR )

Archivace dat ve mzdové účtárně a personální agendě dle GDPR

                                                                                                  “ DK SLAVIE „ Č. Budějovice

 

 

Na semináři se seznámíte s problematikou ochrany osobních údajů v oblasti mzdové

a personální agendy a to dle nařízení EU, známého pod zkratkou GDPR, které nabývá účinnosti dne 25.5.2018.

 

Účastníci semináře získají informace, kdy je nutné mít souhlas se zpracováním údajů, kdy je to nadbytečné, co je citlivý osobní údaj a jak s ním nacházet. Zároveň se účastníci semináře seznámí , jaké jsou archivační lhůty ( dle tohoto nařízení EU ) a to všech dokumentů v personální a mzdové agendě, jaké budou nové formy archivace dat a jak se bude provádět skartace dokumentů

 

Součástí písemných materiálů pro účastníky semináře, budou vzorové dokumenty,které by měl mít každý zaměstnavatel , který zpracovává osobní údaje zaměstnanců. Jedná se například se zpracováním osobních údajů uchazeče o zaměstnání, záznam o instruktáži o osobních údajích, vnitřní předpis o osobních údajích, záznamy o zpracování atd.

I.Ochrana osobních údajů 

1.Právní úprava

2.Definice pojmů osobní údaj, biometrický údaj,anonymní údaj, subjekt údajů, správce údajů,zpracovatel údajů,pověřenec pro ochranu osobních údajů

3.Zpracování osobních údajů, uchování osobních údajů, archivace údajů, výmaz údajů ( být zapomenut )

4.Souhlas se zpracováním osobních údajů – kdy je nutná a kdy nikoliv

5.Povinnosti při zpracování osobních údajů – nutný obsah vnitřního předpisu

6.Povinnosti při zpracování citlivých údajů

7.Práva subjektu údajů

8.Likvidace osobních údajů

9.Úřad pro ochranu osobních údajů

10.Záznamy o zpracování, neoprávněné požadavky subjektu údajů

11.Kamerový systém

12.Osobní spis , nutný obsah spisu, ochrana osobních údajů v osobním spisu

13.Inzerát a osobní údaje uchazeče o zaměstnání

 

II.Archivace dat dle GDPR

1.Právní úprava

2.Základní pojmy-dokument ,původce dokumentu, spisová služba,archivace,archiválie,archiv, registratura,archivní zpracování, označování dokumentů A,S,V

3.Evidence dokumentů, archivace dokumentů a vyřazování dokumentů – archivace analogová a digitální – digitální archivace vlastní a jiným subjektem a povinnosti vůči OSSZ

4.Spisová služba – pro veřejnoprávní původce ( jen stručně )

5.Nutná ochrana archiválií

6.Aktuální archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy – mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech – doklady o vzniku, trvání a ukončení PPV – nutný obsah vnitřních předpisů – prémiové řády – docházka do zaměstnání – obsah dokladů o pracovním volnu bez náhrady příjmu – dovolenky – důtky, výtky, hodnocení zaměstnance – pracovní výkazy – účetní záznamy – doklady o srážkách ze mzdy – doklady o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenské pojištění,ELDP mzdové a účetní rekapitulace – výplatní lístky

 

Účastníci semináře obdrží vzorové materiály pro zabezpečení některých vybraných úkonů

Přednáší: Ing. Růžena KLÍMOVÁ, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka pro oblast personální agendy, Praha

 

cena  pro členy SÚ      1.300,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní         1.600,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)4.5. 2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 201800504/

 

Daňové doklady v praxi roku 2018 a změny v EET od 1.3. 2018

 

“ KD SLAVIE „ Č. Budějovice

 

 

Ústavní soud zrušil dne 15.12.2017 některá ustanovení Zákona o evidenci tržeb již s s účinností od 1.3. 2018 a náběh 3.a4 vlny EET. Od 1.3. 2018 není nutné evidovat platby kartou a došlo ke změně metodiky GFŘ.

 

Účastníci semináře budou seznámeni s náležitostmi účtenky, které ale musí být stále v souladu s novými náležitostmi daňového dokladu

 

1.Zákon o DPH

 

Vystavování daňových dokladů, zjednodušené daňové doklady.

Povinné náležitosti daňových dokladů – rozpoznání daňových dokladů dle náležitostí a nikoliv názvu.

Elektronická fakturace a elektronický podpis.

Fakturace při obchodování v ČR.

Fakturace při obchodování v rámci EU – zboží i služby i mimo EU – vazba na daňové doklady, souhrnné hlášení v příkladech.

Povinnost přiznat daň při přijetí služby z EU nebo ze třetí země.

Fakturace v rámci přenesení daňové povinnosti, povinné náležitosti těchto dokladů.

Podmínky věrnosti původu, neměnnosti a čitelnosti daňových dokladů a oproti podmínkám v zákoně o účetnictví.

Archivace dokladů dle zákona o DPH.

Zaokrouhlování u daňových dokladů (§37/1).

Opravy dokladů (opravné daňové doklady), lhůty pro provedení oprav, dodatečné daňové přiznání – kdy.

Stanovené podmínky uplatnění nároku na odpočet.

Kontrolní hlášení od 1.7.2017, zásady vyplňování v návaznosti na probírané téma.

Změny v zákoně o DPH na základě novely 2017 – zákon č.170/2017 Sb. účinný od 1.7.2017 s dopadem do daňových dokladů – změny v části uskutečnění zdanitelného plnění a u oprav daňových dokladů včetně vysvětlující informace GFŘ z června 2017.

 

2.Dopad Zákona o evidenci tržeb do náležitostí daňových - faktur i pokladních dokladů

 

Konfrontace účtenky vůči daňovým dokladům a dokladům podle dalších zákonů, které má podnikatel povinnost dodržovat (NOZ, živnostenský zákon, zákon o ochraně spotřebitele).

Účetní doklady v konfrontaci s účtenkou a dalšími typy dokladů.

Povinné náležitosti účtenky

Rozdíly mezi daňovým dokladem a účtenkou a ostatními doklady.

Chyby podnikatelů při vystavování dokladů v návaznosti na účtenku.

Aktuální metodický pokyn k EET

Nález ústavního soudu ze dne 15.12.2017

Další aktuální informace MF a GFŘ k EET – např. změna metodiky a další

 

3.Výhled do roku 2019 – chystané změny v daňových zákonech

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ.

Člen Hlavního výboru SÚ České republiky, Praha, certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní     1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)

 

 

 

8.6. 2018  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20180608/

 

Zatřiďování majetku a služeb pohledem daní a účetnictví  - v praxi  roku 2018

 

“ KD SLAVIE „ Č. Budějovice

 

 

Seminář je určen pracovníkům, kteří se danou problematikou zabývají. Zejména pak těm, kteří pořizují majetek či provádějí na něm opravy či technické zhodnocení a nebo těm, kteří potřebují umět zatřídit majetek či službu pro potřeby např. daně z příjmů nebo DOH atd.

 

Cílem semináře je poukázat na ucelený rozbor problematiky aplikace klasifikací a číselníku v daních a účetnictví, zejména s ohledem na zatřiďování majetku a služeb pro účely daně z příjmů a DPH

 

Principy klasifikací a číselníků užívaných v daních ( např. CZ-CC,CZ-CPA,CZ-NACE,HS/CN – postup a metodika jejich použití, vazby mezi klasifikacemi, vztah k daňovým zákonům

 

Aplikace klasifikací při zatřiďování majetku pro účely daně z příjmů, zejména zařazení majetku do odpisových skupin

 

Problematika související s majetkem a jeho pořizování (vstupní cena majetku, co se zahrne a co se nezahrne do nákladů souvisejících s pořízením, problematika zařazení majetku do užívání apod.)-rozbor se zaměřením na novinky u majetku a jeho evidování

 

Používání klasifikací v zákoně o DPH, metodika vedoucí k určení zboží a služeb podléhajících první a druhé snížené sazbě FPH, aplikace první snížené sazby u staveb pro bydlení, rozlišení stavebních a montážních prací pro přenos daňové povinnosti v tuzemsku na příjemce, postup při přenesené daňové povinnosti u komodit podle nařízení vlády apod.

 

Aplikace klasifikací v dalších daňových zákonech – daň z nemovitých věcí, daň silniční, spotřební  a energetické daně, elektronická evidence tržeb

 

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF ČR k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové či změněné postupy v roce 2018.

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

 

Přednáší: RNDr. Ivan BRYCHTA, daňový poradce ev.č. 1547, Praha

 

cena pro členy SÚ 1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena pro ostatní   1.300,-Kč ( vč. 21 % DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny (Přihláška na Seminář)


 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.