Semináře pro rok 2019

přehled seminářu pro rok 2019 ke stažení (aktualizace 13.5.2019)

  (Seminářě 15.5.-22.5.2019 *doc)  (Seminářě 15.5.-22.2019 *pdf)


 

                                                              Legislativa-daně,účetnictví ke stažení         (Legislativa-daně,učetnictví)


15.5.2019  9.00 –14.00 hod.  /v.s. 20190515/

 

Fakturace, daňové a účetní doklady, změny

Pokladna 2019 – pokladní činnost

 

“ KD SLAVIE „ Č. Budějovice

 

SPRÁVNÁ FAKTURACE 2019 – ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY V TUZEMSKU, V RÁMCI EU I MIMO EU

 

Přehled platné a změněné legislativy a včetně legislativy. Vybraná ustanovení zákona o účetnictví, DPH, občanského zákoníku a dalších právních předpisů, které je nutno znát. Novelizovaná ustanovení 2019.

Vybraná změněná ustanovení, která se týkají fakturace otázek účetních a daňových dokladů.

Fakturace a daňové doklady dle zákona o DPH, živnostenského  zákona a zákona o ochraně spotřebitele.

Změny u daňových dokladů u vývozu zboží

Povinné náležitosti dokladů, objednávky, obchodní dopisy, faktury

Zjednodušené daňové doklady i pro bezhotovostní platby

Faktura v cizí měně a měnová doložka.Cizí měny , kurzové rozdíly.

Fakturace v rámci přenesené daňové povinnosti i změnách při poskytování stavebních a montážních prací.

Pokladní doklady příjmové, výdajové, cestovní příkazy, stvrzenky, paragony, faktury za hotové, náležitosti. Lhůty vystavování účetních dokladů

Faktury vystavené na zboží, služby, ostatní faktury. Přefakturace. Slevy , bonusy, skonto .

Faktury došlé od dodavatelů, faktury ze/do EU,z /do třetích zemí 2019

Bankovní výpisy v listinné podobě, v elektronické podobě, doklady skladového hospodářství, správné náležitosti.

Ostatní interní účetní doklady ,opravné účetní doklady, dříve dobropisy, vrubopisy

Jak můžeme daňové doklady řádně legálně opravit, náležitosti. Vystavování duplikátů, kopií dokladů.

QR faktura – nový nástroj pro zrychlení a zjednodušení práce s fakturami – daňovými doklady

Elektronická fakturace. Formy dokladů: listinná, technická, elektronická. Podmínky elektronické fakturace.

 

POKLADNA, POKLADNÍ ČINNOST

Pracovní postupy pokladních, účetních asistentek ,sekretářek a všech, kteří pracují s penězi a ceninami. Pravidla pro činnost pokladny. Přehled platné či změněné legislativy.

Vedení pokladny a pokladní knihy, pokladní operace, práva a povinnosti pokladních pracovníků, vnitropodnikové směrnice vztahující se k této problematice, hmotná odpovědnost, účetní operace, provozní zálohy, stálé zálohy, vyúčtování záloh, inventarizace pokladny, manka a schodek pokladny, vazba pokladny na mzdovou a finanční účtárnu na vyúčtování pracovních cest, ceniny, smlouva o hmotné odpovědnosti, operace s s platebními kartami a šeky, cizí měna, kursy a přepočty, kurzové rozdíly, smlouva o hmotné odpovědnosti, zabezpečení a vybavení pracoviště pro činnost pokladních pracovníků, nejčastější chyby a problémy v  pokladní činnosti

Zákon o oběhu bankovek a mincí. Omezení plateb v hotovosti, kterých případů se to týká.

Změny v oblasti pojištění vkladů. Garanční systém finančního trhu.

Praktická činnost. Vymezení základních pravidel vedení pokladní hotovosti  a cenin 2019. Vedení pokladních knih a evidence cenin. Přijímání úhrad prostřednictvím platebních karet a šeků. Ochranné prvky bankovek. Nové limity plateb v hotovosti.

Náležitosti přijímaných a vydávaných pokladních dokladů 2019, abychom neměli problém při kontrole FÚ, náležitosti pokladních dokladů, co musíme kontrolovat při přijetí dokladu do pokladny, co musí doklad obsahovat aby byl platný.

Pokladní doklady a jejich promítnutí do kontrolního hlášení DPH

Pokladna v cizích měnách, správné vedení poklady v cizích měnách, evidence měn, použití kurzů, výpočet kurzových rozdílů. Oceňování a účtování operací ve valutové a šekové pokladně.

Inventarizace pokladny a cenin. Správný postup dle platné legislativy. Novelizované postupy inventarizace

Platební karty-vazba na pokladnu, účtárnu, příklady, správné postupy. Účtování přijatých úhrad formou platebních karet-správný postup.

Stravenky a poukázky – doklady v běžné činnosti pokladní

Archivace a evidence – ochrana a zabezpečení průkaznosti dokladů, potvrzení a prohlášení. Správný postup a jak dlouho musíme doklady archivovat

 

Přednáší: Radek HÚSKA , účetní poradce a lektor  Svazu účetních  na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní       1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)  

                                                      

22.5.2019  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20190522/

 

Změny v zákoně o DPH v roce 2019 účinné od 1.4. 2019

 

“ KD SLAVIE „ Č. Budějovice

 

 

27.března 2019 byl zveřejněn pod číslem 80/2019 ve Sbírce zákonů „ daňový balíček „ pro rok 2019 účinný od 1.4. 2019 !!!

Ustanovení týkající se zákona o DPH – konkrétně poukazů a služeb poskytovaných v režimu MOSS jsou účinná okamžitě tj. dnem vyhlášení . Tato novela má i další závažné dopady do oblasti daňových dokladů, proto je velmi důležité se s nimi sznámit !!!

 

 

Zákon o DPH – novela zákona 80/2019 Sb. účinná od 1.4. 2019 – část od 1.1. 2020 a její dopad nejenom do náležitostí daňových dokladů:

Další úpravy Zákona o DPH v návaznosti na implementaci evropských směrnic – více než 250 změn !!!

 

-úpravy předmětu daně ( nový pojem: osoba která jedná jako taková ), úpravy v oblasti základních pojmů – úplata a ekonomická

  činnost – zaměření na získání pravidelného příjmu a využití majetku k této činnosti

 

-změny u digitálních služeb – účinnost  okamžitě

-uplatňování DPH v případě poukazů – nové pojmy jednoúčelový a víceúčelový poukaz POZOR-nová pravidla pro uplatňování DPH  platí již od 27.3. t.r. !!!

-faktické zkrácení lhůty pro vystavování daňových a opravných daňových dokladů

 

-nově koncipované druhy souhrnných daňových dokladů

 

-změny u dokladů o použití

 

-zrušeno zaokrouhlování výše daně a omezeno uvádění haléřového vyrovnání v nulové sazbě DPH

 

-zrušení výpočtu daně pomocí koeficientu

 

-nový pojem – obvyklá cena

 

-změny u opravných daňových dokladů

 

-nové paragrafy pro nedobytné pohledávky

 

-změny v paragrafech týkajících se nároku na odpočet

 

-novinky u režimu přenosu DP ( pokud příjemce nejedná jako osoba povinná k dani )

 

-úpravy pokut v souvislosti s kontrolním Hlášením

 

-další specifické a nové změny v DPH

 

Seznámení posluchačů s aktuálními informacemi GFŘ, které se týkají novely zákona 80/2019 zákona o DPH a závěry KV KDP ČR týkající se této novely

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ.

certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)                                                                                                                            

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.