Semináře pro rok 2022

přehled seminářu pro rok 2022 ke stažení (aktualizace 20.4.2022)

  (ON LINE_Semináře 04.2022 *doc)  (ON LINE_ Semináře 04.2022 *pdf)


UPOZORNĚNÍ: Platby, na naše pořádané odborné semináře, zasílejte na nový bankovní účet.

RaiffeisenBank, a.s.  č.ú:   4175358379/5500


Prezenční semináře - v přípravě

Kapacita přednáškového sálu bude  omezena a to  z důvodu zachování

stanoveného odstupu, mezi jednotlivými posluchači. 

V případě, že bude nadále platit nařízení povinného nošení roušek či ústenek,

prosíme o dodržení tohoto nařízení a to před vstupem do přednáškového sálu !!

                                                                  

 

    On line semináře

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ

          

Meeting se uskuteční prostřednictvím služby Zoom Meeting. Pro připojení je potřebné, aby byl : 

Nainstalován tzv. Zoom client for Meetings zde   https: //zoom.us/download  – první Download odkaz.

Používání  ZoomMeeting je pro Vás zdarma.

Spustil stáhnutý program Zoom Client a kliknout na modré tlačítko Join, ( přidat se k meetingu/setkání ). 

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte 24 hodin před konáním semináře.

19.4.2022  9.00 – cca 14.00 hod.

/v.s. 20220419/

 

Vyúčtování zahraničních pracovních cest včetně zpracování vnitřní směrnice v praxi roku 2022

 

               ( prezentace od 8.45 hodin )

 

Na semináři budete seznámeni  s postupem vyúčtování zahraničních pracovních cest  na konkrétním příkladu nejenom na základě ustanovení části Zákoníku práce týkající se zahraničních pracovních cest, ale i podmínkami stanovenými v zákoně o daních z příjmů. Součástí výkladu bude i používání platebních karet při pracovních cest a podmínky vedení valutové pokladny včetně ustanovení zákona o účetnictví týkajících se cizí měny.

Obsah:
1. Zákoník práce - zákon č. 262/2006 Sb.
- základní ustanovení týkající se zahraničních pracovních cest dle Zákoníku práce upravujícího problematiku pracovních cest
- vymezení základních pojmů – zahraniční pracovní cesta, pravidelné pracoviště, doba trvání zahraniční pracovní cesty, nástup pracovní cesty, přerušení pracovní cesty    
- příkaz a vyúčtování zahraniční pracovní cesty
- náhrady dle zákona – jízdné, ubytování, stravné a vedlejší výdaje
- snížení (dříve krácení) stravného
- kapesné – povinnost nebo benefit zaměstnavatele?
- paušalizace cestovních náhrad
- poskytování a vyúčtování záloh na pracovní cesty včetně kursů cizích měn, nejčastější chyby
- směna peněz na jinou měnu, doložení směny
- použití platební karty ( firemní i soukromé)
- pracovní cesta ve více zemích
- valutová pokladna, její vedení a povinnosti vyplývající ze zákona o účetnictví
2. Zákon o daních z příjmů - zákon č. 586/1992 Sb. 
- cestovní náhrady a zákon o daních z příjmů (včetně poskytování cestovních náhrad  jiným osobám než zaměstnancům)
3. Vnitropodniková směrnice
- co všechno zapracovat do vnitropodnikové směrnice včetně nastínění problematiky tuzemských cestovních náhrad

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ.

certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku.

 

cena  pro členy SÚ     1.900,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní        2.100,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

22.4.2022  8.30 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20220422/

 

OIP – novela zákoníku práce z pohledu inspekce – aktuality a změny v roce 2022

 

               ( prezentace od 8.00 hodin )

 

 1. Vybrané změny provedené novelou zákoníku práce č. 285/2020 Sb. a jejich promítnutí do praxe
  2. Překážky v práci a náhrada mzdy při nich
  3. Právní úprava dovolené po novele
  4. Zaměření podaných podnětů a nejčetnější zjištěná porušení inspekcí práce v roce 2021 a 2022
  5. Vybraná judikatura a případy z praxe zaměřené na pracovněprávní problematiku
  6. Změny a novinky ke dni konání školení

 

Přednáší: Mgr Jana HLADÍKOVÁ, inspektorka OIP.

 

cena  pro členy SÚ    2.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní       2.200,-Kč ( vč. 21% DPH)

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

25.4.2022  9.00 – cca 14.00 hod.

/v.s. 20220425/

 

Zaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků na zahraniční pracovní cesty a to včetně širších právních dopadů

 

               ( prezentace od 8.45 hodin )

 

Cíl semináře:
Vysvětlit zaměstnávání cizinců ze všech pohledů, po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva následují podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců v České republice i při zahraničním home-office a zahraničních pracovních cestách. Závěrečná část se věnuje vysílání pracovníků na pracovní cesty z České republiky do zahraničí, zejména do jiných členských států EU, EHP a do Švýcarska. Informace potřebné pro svou praxi v tomto semináři najdou jak zaměstnavatelé, personalisté, mzdové účetní, ale i auditoři a daňoví poradci.

Program školení:
1. Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují
- Pobytová duální a neduální povolení (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
- Povinnosti vůči úřadu práce, povolení k zaměstnání, hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
- Pojistné předpisy a daňové předpisy
- Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie
- Brexit a jeho dopady na zaměstnanců
2. Sociální a zdravotní pojištění - EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR
2.1 Evropská koordinační nařízení
- na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
- určení, kam platit pojistné v různých situacích
- home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí
- výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
- postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
- aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře
- mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel
- Brexit a jeho dopady na zaměstnance z UK v ČR a české zaměstnance pracující v UK
- rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
- nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
2.2 Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
2.3 Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR, novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců
3. Daňová problematika (daň z příjmů fyzických osob)
- smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
- daňová rezidence fyzických osob a její určení
- zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
- home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele
- zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
- mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
- specifické kategorie zaměstnanců – vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
- specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů, příjmy za práci v České republice a v zahraničí
- smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
- konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
- stanovení základu daně – progresivní zdanění
- benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
- položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
- nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
- roční vyúčtování a seznam nerezidentů
- roční zúčtování – kdy ano a kdy ne
4. Vyslání zaměstnanců z ČR
- směrnice o vysílání pracovníků 96/71 po novelizaci a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené atd.)
- notifikační povinnosti
- cestovní náhrady
- pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
- zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
- zrušení záloh na daň v ČR
- povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
- zamezení dvojího zdanění – dopady progresivního zdanění

 

Přednáší: Mgr Magdaléna VYŠKOVSKÁ, daňový poradce specializující se na problematiku zdaňování zahraničních zaměstnanců a vysílání pracovníků, na sociální zabezpečení v rámci Evropské unie.

 

cena  pro členy SÚ    2.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní       2.200,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

25.4.2022  8.30 – cca 13.30 hod.

/v.s. 202204251/

 

Mzdová účtárna – aktuální stav v souvislosti se změnami od 1.4. 2022

 

               ( prezentace od 8.00 hodin )

 

1.Nové povinnosti zaměstnavatelů v oblasti NP od 1. 4. 2022

- závazný elektronický formulář a jeho nová část

- problémy při ohlašovací povinnosti - do 8. kal.dnů sdělit všechny údaje při ukončeném pojištěném zaměstnání - především při stanovení průměrného výdělku
2. Průměrný výdělek a jeho použití
- příjmy, které vstupují do výpočtu průměrného výdělku
- zjišťování průměrného výdělku k 1. dni čtvrtletí
- rozhodné období pro zjišťování průměrného výdělku
- podmínky pro zjištění skutečného průměrného hodinového výdělku
- průměrný výdělek u DPP a DPČ
- průměrný měsíční výdělek hrubý
- průměrný měsíční výdělek čistý
- pravděpodobný výdělek
- použití průměrného hodinového výdělku
- redukce průměrného hodinového výdělku pro poskytování náhrady mzdy při DPN
- použití průměrného hrubého měsíčního výdělku
- použití průměrného čistéhoho měsíčního výdělku
3. Příprava na budoucí povolání 
- studium na středních školách, studium na vysokých školách
- studium v zahraničí
- studium na zahraniční škole umístěné na území ČR
- obsah potvrzení o studiu
- přerušení studia z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu
- zanechání studia
- vyloučení ze studia 
4. Chyby a jejich opravy 
4.1 Opravy mzdových výpočtů
- početní chyby, opravy chyb, vliv na výpočet průměrného výdělku
- chyby v příplatkových mzdách
- práce přesčas a kratší pracovní doba
4.2 Odvod pojistného na zdravotní pojištění
- časté chyby v odvodu na ZP
- prokazování statusu „pojištěnec státu“ student, poživatel důchodu, atd.
- opravy chybného odvodu na ZP a vratky pojistného
- nové sankce dle zákona č. 371/2021 Sb.
4.3 Odvod pojistného na sociální zabezpečení
- chyby v odvodu na SZ – přeplatek a nedoplatek
- opravy chybného odvodu na SZ
- sankce při nedoplatku pojistného
- zaměstnanec z EU s dokladem A1, bez dokladu A1
- vyhláška č. 161/1998 Sb. – o promíjení penále
4.4 Opravy zálohy daně a daně
- opravy z titulu pochybení poplatníka
- opravy z titulu pochybení plátce daně
- prekluzívní lhůty u zálohové daně a srážkové daně
- sankce z titulu nedoplatku daní
- titul „odstranění tvrdosti zákona“ - § 259 a násl. zákona č. 280/2009 Sb.
5. Srážky ze mzdy se souhlasem a bez souhlasu zaměstnance
- přeplatek z titulu přečerpané dovolené a jeho řešení
- součinnost vůči soudním exekutorům a insolvenčním správcům

Přednáší: Ing. Růžena KLÍMOVÁ, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy

 

cena  pro členy SÚ    2.000,-Kč ( vč. 21% DPH )       

cena  pro ostatní       2.200,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

2.5.2022  8.30 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20220502/

 

FKSP a sociální fondy v roce 2022-aktuální stav a novinky

 

               ( prezentace od 8.00 hodin )

 

Program kurzu

FKSP a sociální fondy - Aktuální stav a novinky, včetně novely č.263/2021 Sb. ze dne 8. července 2021.

Určeno:
Seminář je určen pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy, správce fondu a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, státních podnicích, obcích, krajích a v městských úřadech.

Cíl semináře:
Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů. Posluchači se pod odborným lektorským vedením zorientují v problematice tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů. Na konkrétních příkladech z praxe budou mít možnost získat odpovědi na své dotazy.

Obsah:
- výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a výklad souvisejících právních předpisů
- používání fondů a jejich účel
- tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
- fondy dle specifikace – organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje apod.
- způsob čerpání fondů – pravidla pro nakládní s prostředky fondu
- odborové organizace a jejich spolurozhodování
- co lze a nelze z fondů přispívat – příspěvky na stravování, rekreaci, kulturu a sport, půjčky, dary atd.
- vazba na související právní předpisy a jejich změny (například zákoník práce, zdaňování příspěvků z fondu daní z příjmů ze závislé činnosti atd.)

 

Přednáší: Ing. Martin ŠABO, MF ČR, ředitel odboru

 

cena  pro členy SÚ    2.200,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní       2.400,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

|16.5.2022  9.00 – cca 13.00 hod.

/v.s. 20220516/

 

Platební karty v účetní praxi včetně zpracování vnitřní směrnice

 

               ( prezentace od 8.00 hodin )

 

Na semináři se naučíte správně používat platební karty zaměstnavatele včetně jejích zaúčtování a řešení problematiky hmotné odpovědnosti zaměstnanců, také se seznámíte se zásadami zpracování vnitřní směrnice.

Obsah:
1. Základní informace o platebních kartách
- používání platebních karet zaměstnavatele
- osoby oprávněné používat platební karty 
- vydání firemní karty a převzetí karty zaměstnancem
- pravidla pro používání platebních karet včetně nastavení limitu
- evidence platebních karet
- PIN a jeho změna   
- ztráta a blokace platební karty - nastavení pravidel
- výběr bankomatu dle poskytovatele platební karty
- platební karty při tuzemských pracovních cestách
- platební karty při zahraničních pracovních cestách
- použití platební karty pro výběr hotovosti do pokladny
- vyúčtování plateb a výběrů platební kartou
- použití platebních karet pro úhradu firemních nákupů
- používání soukromých platebních karet pro účely zaměstnavatele  
- chyby v požívání platebních karet
2. Povinnosti dle Zákoníku práce – zákon 262/2006 Sb. 
- dohoda o odpovědnosti za svěřené prostředky
3. Problematika dle zákona o účetnictví - zákon 563/1991 Sb.
- náležitosti dokladů při platbě kartou
- účtování výběru platební kartou v průběhu roku
- účtování výběru platební kartou k rozvahovému dni
- účtování úhrad platební kartou
- chyby v účtování
4. Zpracování vnitřní směrnice na platební karty

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ.

 certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku.

 

cena  pro členy SÚ     1.900,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní        2.100,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.