Semináře pro rok 2020

přehled seminářu pro rok 2020 ke stažení (aktualizace 16.3.2020)

  (Seminářě 26.3.-29.4.2020 *doc)  (Seminářě 26.3.-29.4.2020 *pdf)


 

                                                              Legislativa-daně,účetnictví ke stažení         (Legislativa-daně,učetnictví)

 

 

 

ZRUŠENO !!!

26.3.2020  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20200326/ 

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, zaměstnání malého rozsahu

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

Právní úprava dohod o provedení práce

Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti

Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ

Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod dle právní normy

Skončení DPP a DPČ

Délka směny

Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ

Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ

Zápočtový list u DPP a DPČ

Výpočet čistého průměrného výdělku u DPP a DPČ

Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ

Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání

Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ

Kdy neplatí minimální vyměřovací základ“ u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání

Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ, vznik a zánik účasti na pojistném

Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ

Zaměstnání malého rozsahu – podmínky ZMR, ohlašovací povinnosti vůči OSSZ, účast na NP a odvod pojistného – ZMR u dohody o pracovní činnosti – ZPR u pracovního poměru – ZMR u jiných „ zaměstnanců“ Například u statutárních orgánů, jednatelů – dávky nemocenského pojištění u ZMR – rozhodné období u ZMR – změny druhu pojistného vztahu ( ZMR se změnilo na tzv. ostatní zaměstnání a naopak ) a dopad na rozhodné období- souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou – souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci

Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky

Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda

Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ

Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Růžena KLÍMOVÁ, odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka pro oblast personální agendy, Praha

 

cena  pro členy SÚ   1.200,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní      1.500,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

 

 

29.4.2020  9.00 –13.00 hod.  /v.s. 20200429/

 

Zákon o evidenci tržeb a jeho novela 256/2019 Sb.

 

“ DK METROPOL „ Č. Budějovice

 

Přijďte si před poslední vlnou EET zopakovat všechny povinnosti spojené s evidencí tržeb nejen pro účetní, ale i pro podnikatele, živnostníky, neziskové a příspěvkové organizace včetně novely zákona zveřejněné ve Sbírce zákonů v říjnu 2019, část zákona účinná od 1.11. 2019, část zákona účinná od 1.2. 2020

( evidence ve zvláštním neboli off-line režimu-žádost ) a část od 1.5. 2020

Vynětí povinnosti evidovat platby kartou a zavedení povinnosti evidovat platby poukazy, vouchery

 

Zavedení evidence ve zvláštním režimu

 

Další tržby vyloučené z povinnosti evidence tržeb ( např. telekomunikační služby )

 

Kdo může žádat o vydání papírových účtenek  ( zvláštní režim ) a kdo ne

 

Nový pojem – blok účtenek ( pro zvláštní režim )

 

Další povinnosti spojené s evidencí ve zvláštním režimu – hlášení čtvrtletně

 

Lhůty spojené se zvláštním režimem

 

DIČ uvádí pouze osoby, jejichž DIČ neobsahuje rodné číslo

 

Spuštění evidence tržeb pro „pozastavené“ skupiny – sloučeno dohromady od 1.5. 2020

 

Kdy je výhodnější elektronická evidence

 

Jak požádat o „autentizaci údaje“ pro elektronickou evidenci

 

Kdy mohu vydávat účtenky v elektronické podobě a kdy je musím tisknout

 

Slevy na dani z příjmů pro fyzické osoby díky evidenci tržeb – kdy a kdo

 

POZOR ! O zvláštní režim ( papírové účtenky ) lze žádat od 1.2. 2020 a finanční správa má ze zákona lhůtu 30 dnů na vyřízení !!!

Od 1.5. 2020 je nutno při přijetí platby v hotovosti vystavit účtenku buď v papírové podobě ( zvláštní režim ) nebo elektronicky

( e- kasa )

 

Metodický pokyn k evidenci tržeb

Informace pro podnikatele

Informace k EET pro neziskový sektor

( zapsané spolky a další )

Informace k EET pro příspěvkové organizace

Další informace – např. srovnání účtenky s jinými doklady

 

Změny v zákoně o DPH – nová skupina služeb s 10% DPH a přeřazení některého zboží do 10% jako součást novely EET !

 

Účastníci semináře obdrží  písemný materiál !!

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ.

 certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku. Místopředseda revizní komise SÚ ČR.

 

cena  pro členy SÚ   1.000,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář) 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.