Semináře pro rok 2023

přehled seminářu pro rok 2023 ke stažení (aktualizace 1.2.2023)

(PREZENČNÍ_Semináře 2.2023 *doc)  (PREZENČNÍ_ Semináře 2.2023 *pdf)

 (ON LINE_Semináře 2.2023 *doc)  (ON LINE_ Semináře 2.2023 *pdf)


Prezenční semináře

 

 

20.2.2023  9.00 – 13.00 hod.  /v.s. 20230220/

 

Uplatňování DPH v roce 2023

 

               ( prezence od 8.30 hodin )

 

 

Výklad bude zaměřen zejména na aktuální problémy při uplatňování DPH v roce 2023, a to po novelizacích zákona provedených v roce 2022 a s účinností od 1. 1. 2023. Účastníci semináře budou seznámeni také s dalšími případnými změnami plánovanými v roce 2023. Výklad bude zaměřen zejména na:

 

Základní informace o aktuálním stavu národní a evropské legislativy v oblasti DPH

Vymezení základních pojmů

Vymezení obratu a registraci plátců v roce 2023

Vymezení místa plnění při prodeji zboží na dálku 

Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku 

Sazby daně v roce 2023 

Aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně bez nároku na odpočet daně 

Odpočet daně v roce 2023 

Zvláštní režim pro cestovní službu v roce 2023

Správa daně v tuzemsku

Kontrolní hlášení v roce 2023

Zvláštní režimu jednoho správního místa (OSS), včetně dovozního režimu (IOSS).

 

Přednáší Ing. Václav BENDA, BVO.CZ. s.r.o. , specialista na oblast DPH

 

cena  pro členy SÚ  1.300,-Kč ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní     1.600,-Kč ( vč. 21 % DPH)

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

22.2.2023  9.00 – 13.00 hod.  /v.s. 20230222/

 

Aktuální situace v nemocenském pojištění a pojistném na sociální zabezpečení v roce 2023

 

               ( prezence od 8.30 hodin )

 

Cílem semináře je vysvětlit již schválené změny s upozorněním na jejich problematická místa a na již přijaté výklady a podat stručné informace o dalších připravovaných či navrhovaných změnách právní úpravy.

V systémech nemocenského pojištění a pojistného na sociální zabezpečení dochází v současné době k řadě velkých změn.
Již v průběhu roku 2022 nabyly účinnosti některé změny, koncem roku 2022 a počátkem roku 2023 se však tempo přijímaných změn zrychluje a o dalších změnách se alespoň uvažuje (sleva na pojistném poživatelů starobních důchodů, milostivé léto pro dluhy na pojistném, reorganizace správy sociálního zabezpečení).

Seminář je určen pro zkušené i začínající mzdové účetní a ostatní pracovníky ekonomických úseků, personalisty, osoby samostatně výdělečně činné, odbornou veřejnost, jakož i pro další zájemce o tuto problematiku.

Stručně o změnách v roce 2022 

změny v otcovské, v ošetřovném a v dlouhodobém ošetřovném

povinnost zaměstnavatele podávat hlášení údajů pro úřad práce

Přijaté změny od 1. 12 2022

další změny v otcovské

Elektronizace karantény

„Nová čísla“ v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení od 1. 1. 2023

zvýšení částky rozhodného příjmu. Účast na nemocenském pojištění v obecném zaměstnání a v zaměstnání malého rozsahu včetně dohody o pracovní činnosti, a na základě dohody o provedení práce.

nová výše redukčních hranic pro výpočet dávek a náhrady mzdy při pracovní neschopnosti či karanténě.

zvýšení částky maximálního vyměřovacího základu pro odvod pojistného

nová čísla pro účast na pojištění a pro pojistné na důchodové a na nemocenské pojištění OSVČ

další změny od 1. 1. 2023

Slevy na pojistném za pracovníky se zkrácenými úvazky od 1.2. 2023

okruh pracovníků, na které slevy náleží, podmínky pro uplatnění slevy

oznámení záměru uplatnit slevu, postup při uplatnění slevy

povinnosti zaměstnance, zaměstnavatele a ČSSZ

odpovědnost a důsledky chyb při odečtu slevy

Zvýšení sazby pojistného za zdravotnické záchranáře

změny v důchodových nárocích

zvýšení sazby pojistného

Další aktuální otázky v nemocenském pojištění a v pojistném na sociální zabezpečení

 

Přednáší: JUDr. František VLASÁK, MPSV ČR, se zaměřením na nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení, spoluautor  zákona a souvisejících předpisů

 

cena  pro členy SÚ   1.200,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní      1.500,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

    On line semináře

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ

          

Meeting se uskuteční prostřednictvím služby Zoom Meeting. Pro připojení je potřebné, aby byl : 

Nainstalován tzv. Zoom client for Meetings zde   https: //zoom.us/download  – první Download odkaz.

Používání  ZoomMeeting je pro Vás zdarma.

Spustil stáhnutý program Zoom Client a kliknout na modré tlačítko Join, ( přidat se k meetingu/setkání ). 

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte 24 hodin před konáním semináře.

 

6.2.2023  9.00 – cca 14.00 hod.

/v.s. 20230206/

 

Mzdová účtárna – změny ve mzdové účtárně a personální oblasti od 1.1. 2023

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Seminář je určen pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce 2023 (změny v pracovněprávní oblasti, v oblasti daní, pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, změny při provádění srážek ze mzdy a další změny ve mzdové oblasti).

Program:
1. Očekávané změny v pracovněprávní oblasti 
2. Změny v zákoně o pobytu cizinců a zákoně o zaměstnanosti v souvislosti se zaměstnáváním Ukrajinců s dočasnou ochranou
3. Zaměstnávání ostatních Ukrajinců
4. Výše minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2023 – vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění, atd.
5. Změny v zákoně o daních z příjmů
- změny platné již v průběhu roku 2022 v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině
- návrh změn, případně změny pro rok 2023
6. Změny v nemocenském pojištění a sociálním zabezpečení – ohlašovací povinnosti od 1. 4. 2022 a problémy s tím spojené
7. Průměrný výdělek u všech pracovněprávních vztahů
8. Průměrný výdělek u členů orgánu právnické osoby -není právní předpis
9. Neoprávněné požadavky úřadu práce
10. Zápočtový list a jeho náležitosti 
- rozhodný příjem pro vznik účasti na nemocenském pojištění v r. 2023
- nové redukční hranice pro rok 2023
- maximální vyměřovací základ v roce 2023
- další parametrické změny
11. Změny v zákoně č. 155/1995 Sb. – zvýšení důchodu za každé vychované dítě – 500 Kč od 1. 1. 2023
12. Náhrada mzdy při DPN v r. 2023 a redukční hranice průměrného hodinového výdělku 
13. Změny ve zdravotním pojištění 
- upozornění na podstatné změny týkající se pokut a penále od roku 2022
- výpočet penále od roku 2022
14. Odpočet u poživatelů invalidních důchodů a podmínky pro uplatnění – změny účinné od 31. 8. 2022 – snížení vyměřovacího základu z 13 088 Kč na 11 014 Kč za září 2022
15. Odpočet od 1. 1. 2023 - 14 074 Kč
- minimální vyměřovací základ 
- odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu  
16. Změny v oblasti srážek ze mzdy
- upozornění na problémy s nezabavitelnou částkou v r. 2022 a jejich řešení 
- nezabavitelná částka v roce 2023
- mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení
- vyživovaná osoba a její prokazování pro účely srážek ze mzdy
- paušální náhrada nákladů při exekuci a její výpočet
17. Milostivé léto – od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022 – zákon č. 214/2022 Sb. – postup zaměstnavatelů
18. Slevy na pojistném od 1. 1. 2023 – zákon č. 216/2022 Sb.
19. Stravenkový paušál v r. 2023 ve všech souvislostech
20. Další změny k datu konání semináře

Přednáší: Ing. Růžena Klímová, specialistka na problematiku mzdového účetnictví

cena  pro členy SÚ   2.500,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      2.700,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

8.2.2023  9.00 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20230208/

 

Uplatňování DPH v praxi roku 2023

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Cíl semináře: Seminář reaguje na změny v DPH účinné od 1.1.2023 včetně aktuálních problémů v aplikaci předchozích novel ZDPH.

Pro koho je seminář určen: Seminář je určen pro finanční účetní a další zájemce o uplatňování daně z přidané hodnoty.

Obsah: Novela ZDPH účinná od 1.1.2023:

 • Novelizace paragrafu 101 ZDPH, tj. změny u kontrolního hlášení od 1.1.2023 – snížení sankcí u KH pro vybrané plátce, prodloužení reakčního času na výzvy
 • Zvýšení obratu pro registraci plátce z jednoho na dva milióny Kč – implementace této změny do praxe s důrazem na přechodná ustanovení vydaná 3.12.2022 ve vazbě na paušální daň
 • Vliv změny obratu z jednoho na dva milióny v případě zrušení registrace plátce. Korekční mechanismy u zásob dle § 77 a dlouhodobého majetku dle § 78 ZDPH. Drobný dlouhodobý majetek u zrušení registrace plátce.
 • E-commerce a jeho aplikační problémy– režim jednoho správního místa, domnělý dodavatel, fakturace prodeje zboží na dálku
 • Unijní obchod se zbožím – důkazní břemeno pro osvobození dle § 64 ZDPH
 • Oprava základu daně dle § 42,43, 46. Časové souvislosti ve vazbě na opravné daňové doklady
 • Dlouhodobý majetek v DPH a úprava odpočtu dle § 78, vyrovnání odpočtu u zásob
 • Nájem nemovité věci po změnách od 1.1.2021
 • Dodání nemovité věci v DPH
 • Zaměstnanecké benefity a jejich promítnutí v DPH
 • Cizí měny na přijatých a vydaných daňových dokladech a DPH
 • Koordinanční výbory roku 2022 a jejich zajímavé důsledky do DPH

 

Přednáší: Ing. Vladimír ZDRAŽIL, člen metodické rady Svazu účetních ČR, specialista na DPH a přeshraniční obchod

 

cena  pro členy SÚ   2.400,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      2.600,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

15.2.2023  9.00 – cca 14.00 hod.

/v.s. 20230215/

 

Účetní závěrka pro podnikatele 2022

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob, rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem a povinnosti spojené s účetní závěrkou.

Program:
- Povinnost inventarizacedle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH – náležitosti likvidačních protokolů 
- Účetní a daňové odpisy
- Opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
- Rezervy účetní a daňové
- Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně cizoměnových
- Dohadné položky
- Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů (daňové a nedaňové) – časté chyby a omyly
- Kursové rozdíly
- České účetní standardy týkající se účetní závěrky
- Interpretace NÚR týkající se probírané problematiky hlavně se zaměřením na cizí měny v účetnictví
: I–18 Dohadné položky v cizí měně
: I-37 Časové rozlišení a cizí měna
: I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně
: I-47 Přijaté zálohy v cizí měně

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ.

Člen Hlavního výboru Svazu účetních ČR,  

certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku,

 

cena  pro členy SÚ   2.400,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      2.600,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

24.2.2023  8.30 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20230224/

 

Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob u příspěvkových organizací 2022 a aktuality v dani z příjmů právnických osob v roce 2023

 

               ( prezentace od 8.00 hodin )

 

Seminář je určen pro ekonomy a účetní příspěvkových organizací, aby mohli zpracovat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob. Na konkrétním případu zpracovávaného přiznání on-line budou názorně popsány postupy úprav výsledku hospodaření na daňový základ tak, aby účastníci dokázali sami sestavit daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022.

Program:
1. Teoretická část
- ustanovení zákona o daních z příjmů k sestavení přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2022 příspěvkových organizací – problematika příjmů, které vstupují do daňového základu a které jsou osvobozeny, uplatnění daňově uznatelných nákladů, odčitatelných položek včetně odpočtu dle §20 odst.7 pro veřejně prospěšné poplatníky a slev na dani
- upozornění na sporná ustanovení a aktuality pro rok 2023
2. Praktická část – příklad na zpracování daňového přiznání u příspěvkové organizace
- úpravy výsledku hospodaření na základ daně - vyloučení příjmů a výdajů z nepodnikatelských činností ze základu daně, pokud výdaje vynaložené v souvislosti s prováděním těchto činnosti jsou vyšší, tj. aplikace úzkého základu daně
- osvobozené příjmy
- příprava podkladů pro sestavení daňového přiznání
- vyplnění jednotlivých řádků s příslušným komentářem v přiznání přímo přes interaktivní formulář dostupný na www.mojedane.cz s posluchači s údaji příkladu
- možnosti odeslání daňového přiznání, další povinnosti vůči správci daně spojené s přiznáním k dani z příjmů právnických osob

Přednáší: Ing. Daniela BURIANOVÁ LL.M. auditor a daňový poradce

 

cena  pro členy SÚ   2.350,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      2.550,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

28.2.2023  8.30 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20230228/

 

FKSP a sociální fondy v praxi roku  2023

 

               ( prezentace od 8.00 hodin )

 

Určeno: Seminář je určen pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy, správce fondu a další zájemce o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, státních podnicích, obcích, krajích a v městských úřadech. 

Cíl: Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů. Posluchači se pod odborným lektorským vedením zorientují v problematice tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů. Na konkrétních příkladech z praxe budou mít možnost získat odpovědi na své dotazy.

Program:
1. Výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, a výklad souvisejících právních předpisů
2. Používání fondů a jejich účel
3. Tvorba fondů a zásady použití prostředků fondu
4. Fondy dle specifikace – organizační složky státu, příspěvkové organizace, obce, kraje apod.
5. Způsob čerpání fondů – pravidla pro nakládní s prostředky fondu
6. Odborové organizace a jejich spolurozhodování
7. Na co lze a nelze z fondů přispívat – příspěvky na stravování, rekreaci, kulturu a sport, půjčky, dary atd.,
8. Vazba na související právní předpisy a jejich změny – například zákoník práce, zdaňování příspěvků z fondu daní z příjmů ze závislé činnosti atd.
10. Aktuality a změny ke dni konání školení

Přednáší: Ing. Martin ŠABO, Ministerstvo financí ČR – ředitel odboru 73

 

cena  pro členy SÚ   2.350,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      2.550,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.