Semináře pro rok 2023

přehled seminářu pro rok 2023 ke stažení (aktualizace 7.9.2023)

(PREZENČNÍ_Semináře 10.2023 *doc)  (PREZENČNÍ_ Semináře 10.2023 *pdf)

 (ON LINE_Semináře 10.2023 *doc)  (ON LINE_ Semináře 10.2023 *pdf)

Připravujeme:

10.11.2023 – DPH v praxi  roku 2023 a připravované změny v roce 2024 – Ing. Václav BENDA  

29.11. 2023 - Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2024 – JUDr. František VLASÁK, MPSV ČR

 


Prezenční semináře

 

 

 

4.10.2023  9.00 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20231004/

 

Novinky v daních a účetnictví v roce 2023

a očekávané změny od 1.1. 2024

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

             DK METROPOL České Budějovice

 

Vládní daňový balíček opatření na snížení deficitu rozpočtu – ST 488

Informace o opatřeních vlády v daňové oblasti ( zrušení benefitů, změny sazeb DPH atd. ) a oblasti působnosti MPSV chystaných od 1.1. 2024 (PSP )

Přehled aktuálně platných změn v zákoně o daních z příjmů

Změna zákona o spotřebních daních od 1.8. 2023 – zvýšení spotřební daně u nafty o 1,50 Kč a dopad do zemědělské prvovýroby a hospodaření v lese

Zákon o ochraně oznamovatelů  (whistleblowing ) – účinnost od 1.8.2023, přehled nejdůležitějších informací

Informace z oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí – aktuální informace o opatřeních v působnosti MPSV ( včetně informace o úpravě předčasných důchodů a valorizací ) a informace o novele Zákoníku práce ( ST 423 – PSP )

Milostivé léto daňové – informace o třetím „milostivém létu“ tentokrát v oblasti působnosti MFČR a MPSV – zahájení 1.7. 2023

Změny v oblasti cestovních náhrad v průběhu roku 2023

Novela zákona o DPH – EU – plánovaná novela od 1.1. 2024 ( ST 385 PSP )

Nový zákon o účetnictví – základní informace o posunu účinnosti na 1.1. 2025 ev. dle zájmu nejdůležitější změny oproti stávajícímu zákon

Pokyn D – 59 – nahradil Pokyn D-22 od 1.1. 2023 – aktualizovaný výklad zákona o daních z příjmů

Informace GFŘ a MF, informace GFŘ zveřejněné od ledna 2023 do dubna 2023, informace zveřejněné ve Finančních zpravodajích, závěry z jednání KV KDP s GFŘ a další důležité informace

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ, člen Hlavního výboru Svazu účetních ČR,  certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku,

 

cena  pro členy SÚ   1.400,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      1.700,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

10.10.2023  9.00 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20231010/

 

Transpoziční novela zákoníku práce

 v roce 2023 -2024

 

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

            DK METROPOL České Budějovice

I.

Změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, která má nabýt účinnosti z převážné části do konce roku 2023 a ve zbývající části k 1. lednu 2024

Transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady - obecně (EU)

Rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům

Zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti ( zejm. rozvrhování pracovní doby a zavedení dovolené u dohod )

Zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců

Podmínky pro výkon práce „na dálku“ a náhrada výdajů s ní spojených

Změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

Doprovodné legislativně technické a věcné změny

II.

K aplikaci některých zásadních ustanovení platné právní úpravy ZP a judikatuře NS, ÚS s dopadem na pracovně právní vztahy

Předsmluvní vztahy

Pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání pracovního poměru

Pracovní doba a doba odpočinku – nepřetržité odpočinky

Překážky v práci a náhrada mzdy/platu

Dovolená - metodika aplikace výpočtu a čerpání v praxi

 

Přednáší: Mgr. Zdeněk SCHMIED, MPSV ČR, vrchní rada v odboru pracovněprávní legislativy, spoluautor novely zákoníku práce

 

cena  pro členy SÚ      1.400,-Kč  ( vč. 21% DPH )

cena  pro ostatní         1.700,-Kč  ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

Připravujeme:

10.11.2023 – DPH v praxi  roku 2023 a připravované změny v roce 2024 – Ing. Václav BENDA  

29.11. 2023 - Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení v roce 2024 – JUDr. František VLASÁK, MPSV ČR

 

 

    On line semináře

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÉ

          

Meeting se uskuteční prostřednictvím služby Zoom Meeting. Pro připojení je potřebné, aby byl : 

Nainstalován tzv. Zoom client for Meetings zde   https: //zoom.us/download  – první Download odkaz.

Používání  ZoomMeeting je pro Vás zdarma.

Spustil stáhnutý program Zoom Client a kliknout na modré tlačítko Join, ( přidat se k meetingu/setkání ). 

Přístupové údaje pro on-line připojení obdržíte 24 hodin před konáním semináře.

20.9.2023  9.00 – cca 14.00 hod.

/v.s. 20230920/

 

Podzimní aktuality pro účetní – Novinky v daních a účetnictví pro rok 2023

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Vládní daňový balíček opatření na snížení deficitu rozpočtu – ST 488

Informace o opatřeních vlády v daňové oblasti ( zrušení benefitů, změny sazeb DPH atd. ) a oblasti působnosti MPSV chystaných od 1.1. 2024 (PSP )

Přehled aktuálně platných změn v zákoně o daních z příjmů

Změna zákona o spotřebních daních od 1.8. 2023 – zvýšení spotřební daně u nafty o 1,50 Kč a dopad do zemědělské prvovýroby a hospodaření v lese

Zákon o ochraně oznamovatelů  (whistleblowing ) – účinnost od 1.8.2023, přehled nejdůležitějších informací

Informace z oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí – aktuální informace o opatřeních v působnosti MPSV ( včetně informace o úpravě předčasných důchodů a valorizací ) a informace o novele Zákoníku práce ( ST 423 – PSP )

 Milostivé léto daňové – informace o třetím „milostivém létu“ tentokrát v oblasti působnosti MFČR a MPSV – zahájení 1.7. 2023, aktuální informace

 Změny v oblasti cestovních náhrad v průběhu roku 2023

 Novela zákona o DPH – EU – plánovaná novela od 1.1. 2024 ( ST 385 PSP )

 Nový zákon o účetnictví –  pouze základní informace o posunu účinnosti na 1.1. 2025 dle zájmu nejdůležitější změny oproti stávajícímu zákonu

 Pokyn D – 59 – nahradil Pokyn D-22 od 1.1. 2023 – aktualizovaný výklad zákona o daních z příjmů

 Informace GFŘ a MF, informace GFŘ zveřejněné od ledna 2023 do dubna 2023, informace zveřejněné ve Finančních zpravodajích,

závěry z jednání KV KDP s GFŘ a další důležité informace

 

Další aktuální informace k datu konání semináře

 

Přednáší: Ing. Dana VANKEOVÁ, člen Hlavního výboru Svazu účetních ČR,  certifikovaná účetní, lektor a expert SÚ na účetní a daňovou problematiku,

 

cena  pro členy SÚ   2.400,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      2.600,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

12.10.2023  9.00 – cca 14.00 hod.

/v.s. 20231012/

 

Pohledávky a dluhy ( závazky) – účetní a daňové vymezení v praxi roku 2023

 

               ( prezentace od 8.30 hodin )

 

Určeno:
Seminář je určen daňovým poradcům, účetním, finančním poradcům, podnikatelům a finančním manažerům.

Cíl školení:
Na semináři se seznámíte s problematikou pohledávek a dluhů (závazků) z pohledu daní (daň z příjmu, DPH) a účetnictví. Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn stanovisky MF a GFŘ k dané problematice. V průběhu semináře budou zodpovězeny dotazy účastníků.

Obsah:
1. Účetní a daňové vymezení pohledávek a dluhů (závazků)
2. Opravné položky k pohledávkám – účetní a daňový režim (postup podle zákona o rezervách)
3. Odpis pohledávek – možnosti z hlediska daňových nákladů
4. Postupování, nákup a prodej pohledávek z daňového hlediska
5. Příslušenství pohledávek – smluvní pokuty, úroky z prodlení a související daňový režim
6. Pohledávky a dluhy (závazky) v cizích měnách a vyčíslování kursových rozdílů
7. Pohledávky a dluhy (závazky) v daňové evidenci
8. Promlčení pohledávek a dluhů (závazků) včetně problematiky dodanění dluhů (závazků) promlčených či s více jak 30 měsíci po splatnosti,
9. Pohledávky a dluhy (závazky) z pohledu DPH (vč. nových možností opravy daně u nedobytných pohledávek)
10. Dobropisy, pozastávky, zálohy, závdavky a další aktuální problematika

 

Přednáší: RNDr. Ivan BRYCHTA, daňový poradce

cena  pro členy SÚ   2.400,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      2.600,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

16.10.2023  8.30 – cca 13.30 hod.

/v.s. 20231016/

 

DPH u nemovitostí a ve stavebnictví aktuálně

a v příkladech

 

               ( prezentace od 8.00 hodin )

 

- DPH u nemovitostí a ve stavebnictví aktuálně a v příkladech
- Specifika DPH ve výstavbě, při dodání, převodech, nájmu a správě nemovitých věcí
- Novela zákona o DPH platná od 1. 7. 2023 týkající se DPH u nemovitých věcí:
- výklad aktuální informace Generálního finančního ředitelství k uplatňování zákona o DPH u nemovitých věcí po 1. 1. 2023 (vydání informace plánované na první polovinu roku 2023)
- Praktické příklady DPH při prodeji a pronájmu nemovitých věcí (správná sazba DPH, režim přenesení daňové povinnosti) ve světle aktuální informace GFŘ, výkladu směrnice ES a aktuální judikatury (NSS, SDEU)
- nový pohled Generálního finančního ředitelství na majetek vytvořený vlastní činností ve světle aktuální judikatury (vydání informace plánované na první polovinu roku 2023)

 

Přednáší: Ing. Martin HANZL, odborný rada, specialista na DPH ve stavebnictví

cena  pro členy SÚ   2.350,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      2.550,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

20.10.2023  8.30 – cca 13.00 hod.

/v.s. 20231016/

 

Původ zboží a jeho význam v mezinárodním obchodě

 

               ( prezentace od 8.15 hodin )

 

Komu je školení určeno:
Školení je určeno dovozcům a vývozcům zboží, celním deklarantům a pracovníkům poradenských firem.

Cíl školení:
Školení je zaměřeno na problematiku prokazování a stanovování původu zboží, lektor bude prezentovat základní pravidla preferenčního a nepreferenčního původu zboží. Cílem školení je seznámit účastníky s pravidly preferenčního a nepreferenčního původu zboží.

Program školení:
1. Význam a účel původu zboží v zahraničním obchodě se zbožím
2. Nepreferenční původ zboží
3. Preferenční původ zboží
- autonomní pravidla preferenčního původu
- pravidla preferenčního původu upravená smluvně
- prokazování preferenčního původu
- stanovování preferenčního původu
- kumulace původu
4. Vliv správného zařazení zboží do zbožového kódu kombinované nomenklatury dle celního sazebníku na stanovení původu zboží

Přednáší: Marek REJNOHA, odborný poradce v oblasti cel a unijního obchodu, spoluautor odborných publikací

cena  pro členy SÚ   2.050,-Kč ( vč. 21% DPH )        

cena  pro ostatní      2.250,-Kč ( vč. 21% DPH )

Přihláška na seminář a organizační pokyny  (Přihláška seminář)

 

 

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.