Pojištění profesní odpovědnosti  2023

 

Informace o  pojištění

profesní odpovědnosti účetních, daňových poradců

a auditorů, dalších účetních zaměstnanců za škodu

na období od 1.8. 2023 do 1.1. 2024

číslo pojistky: 8077897818

  

Nabízíme Vám pojištění  na profesní škodu. Typ uvedeného a cenově velmi výhodného pojištění je pro Svaz účetních České Budějovice ze strany ČSOB pojišťovny a.s.  bezkonkurenční !!!

Pojištění  se vztahuje na odpovědnost za škodu  právnických osob ( účetních firem )

Fyzických osob ( auditorů, daňových poradců, OSVČ  poskytující účetní a ekonomické služby, účetních - zaměstnanců firem a organizací) .

Pojištění se výhradně týká odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného, kterou je činnost účetního spočívající v účetním poradenstvím, ve vedení účetnictví a daňové evidence pro právnickou nebo fyzickou osobu. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje pouze a jen na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinému.

 

Registrace k pojištění profesní odpovědnosti ke stažení         (Registrace k pojištění profesní odpovědnosti)

Souhrnný přehled pojištění                                                            (Nabídka pojištění přehled)

Všeobecné podmínky k pojištění ke stažení                                (Všeobecné podmínky)

 

VPP- zvláštní část, odpovědnost za škodu

způsobenou v souvislosti s poskytováním

odborných služeb ke stažení                                                            (Všeobecné podmínky - zvl. část OPR)

 

VPP- zvláštní část, odpovědnost za škodu

způsobenou při výkonu povolání ke stažení                                (Všeobecné podmínky - zvl. část OVP)

 

Infolist produktu                                                                                 (Infolis produktu)

Informační dokument o pojistném produktu                              (Informační dokument)

 

I.                   Základní pojištění se spoluúčastí 1.000,- Kč

         OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 1.000,--        970,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 200.000,-- 1.000,--      1.360,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 1.000,--      1.850,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 1.000,--      2.400,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 1.000,--      2.800,--

 

II.                Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

        OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--       850,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 200.000,-- 5.000,--     1.100,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--     1.450,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--     1.900,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--     2.300,--

 

III.             Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

         OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci. Zpětné pojištění na období

         3 let (Týká se pouze   těch, kteří byli pojištěni na toto specifické pojištění u jiné pojišťovny)

Odchylně od čl. III odst. 5 písm.a VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody, jejíchž příčina nastala od 1.8. 2020 s tím, že pojištěním odpovědnosti za škodu dle VPP OPR 2014 nejsou kryty žádné známe škodné události , jakož i známe skutečnosti a okolnosti, které by mohly zavdat příčinu ke vznesení nároku na náhradu škody vůči pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--      950,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--    1.780,--

 

IV.             Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

           OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci. Zpětné

           pojištění na období 1 roku (Týká se všech zájemců kteří nebyli v předchozích letech pojištěni)

Odchylně od čl. III odst. 5 písm.a VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody, jejíchž příčina nastala od 1.8. 2022 s tím, že pojištěním odpovědnosti za škodu dle VPP OPR 2014 nejsou kryty žádné známe škodné události , jakož i známe skutečnosti a okolnosti, které by mohly zavdat příčinu ke vznesení nároku na náhradu škody vůči pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--    1.000,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 300.000,-- 5.000,--     1.520,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--     1.950,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--     2.500,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--     2.950,--

 

 

V.                 Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

                OSVČ nebo právnické osoba podnikající v účetní a daňové evidenci.    

                Zvláštní ujednání při vedení účetnictví osobám, které jsou v relevantím

                vztahu k pojištěnému (př. manžel,manželka, s.r.o.)

Odchylně od čl. IV odst. 3. VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu , za níž pojištěný odpovídá osobně, která je v relevantním vztahu k pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--       950,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 300.000,-- 5.000,--     1.360,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--     1.750,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--     2.230,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--     2.650,--

 

VI.               Základní pojištění se spoluúčastí 10%

               Určeno pro zaměstnance v pracovním poměru. Rozsah pojištění,

               zahrnuje též škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění úkolů (škoda při vedení účetnictví!!)

               a)      Na zdraví a usmrcení

               b)      Na věci jejím poškozením nebo ničením!!!!!

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v % 
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. Zaměstnanec 
50.000,-- 10%        290,--
2. Zaměstnanec 100.000,-- 10%        400,--
3. Zaměstnanec 200.000,-- 10%        560,--
4. Zaměstnanec 300.000,-- 10%        620,--
5. Zaměstnanec 500.000,-- 10%        800,--

 

 

NOVÉ  POJIŠTĚNÍ NA PROFESNÍ ŠKODU

PRO OSVČ A PRÁVNICKÉ OSOBY (účetní firmy) s  IČ

 

Odchylně od VPP 2014 článku IV odst. 1 písm. o )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč

Odchylně od VPP 2014 článku IV odst. 1 písm. p )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč

 

 

VII.                   Základní pojištění se spoluúčastí 1.000,- Kč

         OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 1.000,--   1.150,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 200.000,-- 1.000,--   1.550,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 1.000,--   2.250,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 1.000,--   2.750,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 1.000,--   3.380,--

 

VIII.                Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

        OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--     920,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 200.000,-- 5.000,--   1.230,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--   1.750,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--   2.300,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--   2.800,--

 

IX.             Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

         OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci. Zpětné pojištění na období

         3 let (Týká se pouze   těch, kteří byli pojištěni na toto specifické pojištění u jiné pojišťovny)

Odchylně od VPP OPR 2014 článku IV odst. 1 písm. o )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč .

Odchylně od VPP OPR 2014 článku IV odst. 1 písm. p )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč .

Odchylně od čl. III odst. 5 písm. a) VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody, jejíchž příčina nastala od 1.8. 2020 s tím, že pojištěním odpovědnosti za škodu dle VPP OPR 2014 nejsou kryty žádné známe škodné události , jakož i známe skutečnosti a okolnosti, které by mohly zavdat příčinu ke vznesení nároku na náhradu škody vůči pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--    1.020,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--    2.000,--

 

X.             Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

           OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci. Zpětné

           pojištění na období 1 roku (Týká se všech zájemců kteří nebyli v předchozích letech pojištěni)

Odchylně od VPP OPR 2014 článku IV odst. 1 písm. o )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč .

Odchylně od VPP OVP 2014 článku IV odst. 1 písm. p )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč .

Odchylně od čl. III odst. 5 písm. a) VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody, jejíchž příčina nastala od 1.8.2022 s tím, že pojištěním odpovědnosti za škodu dle VPP OPR 2014 nejsou kryty žádné známe škodné události , jakož i známe skutečnosti a okolnosti, které by mohly zavdat příčinu ke vznesení nároku na náhradu škody vůči pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--

   1.050,--

2. OSVČ nebo právnická osoba 300.000,-- 5.000,--    2.720,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--    2.300,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--    2.650,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--    3.200,--

 

 

XI.                 Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

                OSVČ nebo právnické osoba podnikající v účetní a daňové evidenci.    

                Zvláštní ujednání při vedení účetnictví osobám, které jsou v relevantím

                vztahu k pojištěnému (př. manžel,manželka, s.r.o.)

Odchylně od čl. IV. odst. 3. VPP OVP 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škodu, za níž pojištěný odpovídá osobě, která je v relevantním vztahu k pojištěnému

Odchylně od VPP OPR 2014 článku IV odst. 1 písm. o )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč .

Odchylně od VPP OVP 2014 článku IV odst. 1 písm. p )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč .

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--    1.150,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 300.000,-- 5.000,--    1.850,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--    2.250,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--    2.850,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--    3.300,--

 

XII.                ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ se spoluúčastí 10%

Určeno pro zaměstnance v pracovním poměru. Rozsah pojištění zahrnuje též  škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů ( škoda při vedení účetnictví !! ) dále a) na zdraví a usmrcení, b) na věci jejím poškozením nebo zničením !!!!!

Limit pojistného plnění do   50.000,- Kč      Pojistné  za dobu pojištění          350,- Kč

Odchylně od VPP OPR 2014 článku IV odst. 1 písm. o )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 50.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč .

Odchylně od VPP OVP 2014 článku IV odst. 1 písm. p )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 50.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč .

 

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v %
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. Zaměstnanec    50.000,-- 10%      470,--
2. Zaměstnanec  100.000,-- 10%      680,--
3. Zaměstnanec  200.000,-- 10%      750,--
4. Zaměstnanec  500.000,-- 10%      950,--

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.