Pojištění profesní odpovědnosti  2021

 

Informace o  pojištění

profesní odpovědnosti účetních, daňových poradců

a auditorů, dalších účetních zaměstnanců za škodu

na období od 1.5. 2021 do 1.1. 2022

číslo pojistky: 8074064818

 

 

Registrace k pojištění profesní odpovědnosti ke stažení         (Registrace k pojištění profesní odpovědnosti)

Souhrnný přehled pojištění  ke stažení                                        (Souhrnný přehled pojištění odpovědnosti)

Všeobecné podmínky k pojištění ke stažení                                (Všeobecné podmínky)

 

VPP- zvláštní část, odpovědnost za škodu

způsobenou v souvislosti s poskytováním

odborných služeb ke stažení                                                            (Všeobecné podmínky - zvl. část OPR)

 

VPP- zvláštní část, odpovědnost za škodu

způsobenou při výkonu povolání ke stažení                                (Všeobecné podmínky - zvl. část OVP)

 

Infolist produktu                                                                                 (Infolis produktu)

Informační dokument o pojistném produktu                              (Informační dokument)

 

I.                   Základní pojištění se spoluúčastí 1.000,- Kč

         OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 1.000,--      1.450,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 200.000,-- 1.000,--      2.030,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 1.000,--      2.830,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 1.000,--      3.900,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 1.000,--      4.500,--

 

II.                Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

        OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--     1.200,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 200.000,-- 5.000,--     1.600,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--     2.150,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--     3.000,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--     3.500,--

 

III.             Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

         OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci. Zpětné pojištění na období

         3 let (Týká se pouze   těch, kteří byli pojištěni na toto specifické pojištění u jiné pojišťovny)

Odchylně od čl. III odst. 5 písm.a VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody, jejíchž příčina nastala od 1.5. 2018 s tím, že pojištěním odpovědnosti za škodu dle VPP OPR 2014 nejsou kryty žádné známe škodné události , jakož i známe skutečnosti a okolnosti, které by mohly zavdat příčinu ke vznesení nároku na náhradu škody vůči pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--    1.300,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--    2.600,--

 

IV.             Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

           OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci. Zpětné

           pojištění na období 1 roku (Týká se všech zájemců kteří nebyli v předchozích letech pojištěni)

Odchylně od čl. III odst. 5 písm.a VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody, jejíchž příčina nastala od 1.5. 2020 s tím, že pojištěním odpovědnosti za škodu dle VPP OPR 2014 nejsou kryty žádné známe škodné události , jakož i známe skutečnosti a okolnosti, které by mohly zavdat příčinu ke vznesení nároku na náhradu škody vůči pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--      1.530,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 300.000,-- 5.000,--     2.300,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--     2.850,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--     3.800,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--     4.330,--

 

 

V.                 Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

                OSVČ nebo právnické osoba podnikající v účetní a daňové evidenci.    

                Zvláštní ujednání při vedení účetnictví osobám, které jsou v relevantím

                vztahu k pojištěnému (př. manžel,manželka, s.r.o.)

Odchylně od čl. IV odst. 3. VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu , za níž pojištěný odpovídá osobně, která je v relevantním vztahu k pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--      1.400,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 300.000,-- 5.000,--     2.050,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--     2.600,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--     3.400,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--     3.800,--

 

VI.               Základní pojištění se spoluúčastí 10%

               Určeno pro zaměstnance v pracovním poměru. Rozsah pojištění,

               zahrnuje též škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění úkolů (škoda při vedení účetnictví!!)

               a)      Na zdraví a usmrcení

               b)      Na věci jejím poškozením nebo ničením!!!!!

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v % 
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. Zaměstnanec 
50.000,-- 10%    400,--
2. Zaměstnanec 100.000,-- 10%    600,--
3. Zaměstnanec 200.000,-- 10%    800,--
4. Zaměstnanec 300.000,-- 10%    930,--
5. Zaměstnanec 500.000,-- 10%  1.100,--

 

 

NOVÉ  POJIŠTĚNÍ NA PROFESNÍ ŠKODU

PRO OSVČ A PRÁVNICKÉ OSOBY (účetní firmy) s  IČ

 

Odchylně od VPP 2014 článku IV odst. 1 písm..o )  se ujednává, že se pojištění vztahuje i na odpovědnost za újmu způsobenou prodlením se splněním zákonné povinnosti . Pro tyto újmy se ujednává sublimit z limitu pojistného plnění ve výši 100.000,- Kč pro všechny pojistné události nastalé v pojistném roce a spoluúčast ve výši 1.000,- Kč

( Týká se všech níže uvedených kategorií )

 

 

VII.                   Základní pojištění se spoluúčastí 1.000,- Kč

         OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 1.000,--   1.730,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 200.000,-- 1.000,--   2.400,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 1.000,--   3.350,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 1.000,--   4.200,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 1.000,--   5.100,--

 

VIII.                Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

        OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--   1.400,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 200.000,-- 5.000,--   1.850,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--   2.650,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--   3.500,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--   4.500,--

 

IX.             Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

         OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci. Zpětné pojištění na období

         3 let (Týká se pouze   těch, kteří byli pojištěni na toto specifické pojištění u jiné pojišťovny)

Odchylně od čl. III odst. 5 písm.a VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody, jejíchž příčina nastala od 1.5. 2018 s tím, že pojištěním odpovědnosti za škodu dle VPP OPR 2014 nejsou kryty žádné známe škodné události , jakož i známe skutečnosti a okolnosti, které by mohly zavdat příčinu ke vznesení nároku na náhradu škody vůči pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--    1.550,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--    2.900,--

 

X.             Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

           OSVČ nebo právnická osoba podnikající v účetní a daňové evidenci. Zpětné

           pojištění na období 1 roku (Týká se všech zájemců kteří nebyli v předchozích letech pojištěni)

Odchylně od čl. III odst. 5 písm.a VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za škody, jejíchž příčina nastala od 1.5. 2020 s tím, že pojištěním odpovědnosti za škodu dle VPP OPR 2014 nejsou kryty žádné známe škodné události , jakož i známe skutečnosti a okolnosti, které by mohly zavdat příčinu ke vznesení nároku na náhradu škody vůči pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--

   1.650,--

2. OSVČ nebo právnická osoba 300.000,-- 5.000,--    2.730,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--    3.450,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--    4.400,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--    5.000,--

 

 

XI.                 Základní pojištění se spoluúčastí 5.000,- Kč

                OSVČ nebo právnické osoba podnikající v účetní a daňové evidenci.    

                Zvláštní ujednání při vedení účetnictví osobám, které jsou v relevantím

                vztahu k pojištěnému (př. manžel,manželka, s.r.o.)

Odchylně od čl. IV odst. 3. VPP OPR 2014 se ujednává, že pojištění se vztahuje i na odpovědnost za újmu , za níž pojištěný odpovídá osobně, která je v relevantním vztahu k pojištěnému

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v Kč
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. OSVČ nebo právnická osoba 100.000,-- 5.000,--    1.600,--
2. OSVČ nebo právnická osoba 300.000,-- 5.000,--    2.600,--
3. OSVČ nebo právnická osoba 500.000,-- 5.000,--    3.030,--
4. OSVČ nebo právnická osoba 750.000,-- 5.000,--    4.000,--
5. OSVČ nebo právnická osoba 1.000.000,-- 5.000,--    4.560,--

 

XII.                ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ se spoluúčastí 10%

Určeno pro zaměstnance v pracovním poměru. Rozsah pojištění zahrnuje též  škodu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů ( škoda při vedení účetnictví !! ) dále a) na zdraví a usmrcení, b) na věci jejím poškozením nebo zničením !!!!!

Varianta Profesní pojištění osob Pojistná částka
v Kč do
Spoluúčast
na pojištění
v %
Pojistné za dobu pojištění
v Kč
1. Zaměstnanec    50.000,-- 10%    500,--
2. Zaměstnanec  100.000,-- 10%    700,--
3. Zaměstnanec  200.000,-- 10%    1.000,--
4. Zaměstnanec  350.000,-- 10%    1.130,--
5. Zaměstnanec  500.000,-- 10%    1.300,--

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.