Naše základní organizace poskytuje následující služby

 

Nabídka členství ve Svazu účetních České Budějovice, z.s.

od 1.1. 2019 do 31.12. 2019

 

    Dovolte, abychom nabídli Vašim účetním a ekonomickým pracovníkům členství v profesní organizaci. Naše organizace v současné době sdružuje 712 individuálních členů  auditorů, daňových poradců, profesionálních účetních a účetních z jednotlivých firem a organizací. Sdružujeme dále 217 firem a organizací, které jsou kolektivními členy.

     Svaz účetních nabízí členům profesní servis formou aktuálních seminářů a kurzů, účetní a daňové poradenství. Poradenství je zajišťováno operativně a to i po telefonu či mailem. Dále připravujeme své členy k získání certifikátu v oblasti účetnictví dle metodiky národních účetních standardů. Veškeré  aktivity pro členy  jsou cenově zvýhodněné. Členům zasíláme nabídky aktuálních odborných publikací a periodik, včetně jejich distribuce. Elektronickou poštou zasíláme další aktuální  informace z problematiky daní a účetnictví.

    Ve spolupráci s ČSOB Pojišťovnou a.s. zajišťujeme již 23 let, našim členům velmi výhodné a cenově bezkonkurenční pojištění na profesní odpovědnost za škodu. U zaměstnanců se dále pojištění vztahuje na škodu při plnění pracovních úkolů a to na zdraví, na věci jejím poškozením nebo zničením a ve formě finanční škody.

    Máte – li zájem o bližší informaci, zašleme Vám ji na Vámi uvedenou mailovou adresu. V případě, že máte zájem o členství v profesní organizaci, zašlete předběžnou přihlášku na adresu naší regionální kanceláře .

    Pro organizace a firmy zajišťujeme ověření potřebných odborných znalostí uchazečů o zaměstnání a zaškolení stávajících pracovníků na nové pozice v oblasti účetnictví  a daňové problematiky. Zároveň nabízíme kontakty na profesně zdatné účetní, schopné zajistit odborné vedení  účetní agendy.

                                                                                             

 - Registraci členství - individuální / kolektivní   (přihláška do svazu účetních)

  

                      - individuální členství           500,-Kč /rok

                      - kolektivní členství           1.500,-Kč /rok

 

   Členům naší základní organizace poskytujeme slevy na semináře a školení které pořádáme včetně slevy na pojištění profesní odpovědnosti.

 

 

 

Pojištění profesní odpovědnosti účetních, daňových poradců

a auditorů, dalších účetních zaměstnanců za škodu

 

   Nabízíme Vám pojištění  na profesní škodu. Typ uvedeného a cenově velmi výhodného pojištění je pro Svaz účetních České Budějovice ze strany ČSOB pojišťovny a.s. Pardubice bezkonkurenční !!!

  Pojištění  se vztahuje na odpovědnost za škodu  právnických osob( účetních firem )

  Fyzických osob ( auditorů, daňových poradců, OSVČ  poskytující účetní a ekonomické služby, účetních - zaměstnanců firem a organizací) .

  Pojištění se výhradně týká odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného, kterou je činnost účetního spočívající v účetním poradenstvím, ve vedení účetnictví a daňové evidence pro právnickou nebo fyzickou osobu. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje pouze a jen na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou jinému.

 

  Odborné kurzy a semináře

 

 

Odborné publikace

 

- Časopis " Metodické aktuality " Svazu účetních nabízí svým čtenářům a zájemcům:

 • Podporu při uzavírání účetních knih a sestavování účetních závěrek
 • Další komentáře k zákonu o účetnictví
 • Vývoj stanovisek a poznatků v oblasti novely zákona o účetnictví
 • Praktické aplikace účetních metod a stanovených postupů účtování
 • Výstupy z jednání metodických rad Svazu účetních
 • Závěry pracovních skupin
 • Výstupy z jednání s ministerstvem financí
 • Názory, stanoviska, poznatky, komentáře, návody a manuály předních odborníků
  z oblasti účetnictví, daní, zdravotního a sociálního pojištění, obchodního práva
  a dalších navazujících disciplín.

 

- Časopis " Účetnictví "  Svazu účetních:

 

- Časopis " Finanční bulletin... "  Svazu účetních:

 

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.